آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 11 آذر 1394 ، 16:12

 

 

 

 

 

 

در محیط Electrical Connectivity Diagrams مدارهاي سيستم هاي توزيع برق و فرمان با استفاده از علائم استاندارد اين سيستم ها طراحي و مديريت مي شود. در واقع از Electrical Connectivity Diagrams براي رسم نقشه هاي دوبعدي اين نوع مدارها استفاده مي شود؛ به همين دليل قبل از ورود به اين محيط كاري بايد فضاي كاغذ را تعريف كرد (مشابه محیط نقشه کشی صنعتی کتیا یا همان محیط Drafting).

از امكانات Electrical Connectivity Diagrams مي توان به طراحي دوبعدي اين نوع سيستم ها در فضاي كارخانه يا يك كشتي، طراحي مدارهاي نيروگاه هاي اتمي، پست هاي توزيع برق، ماشين هاي ويژه و طراحي مدارهاي فرمان خطوط توليد خودكار استفاده كرد. انواع علائم استاندارد نشانگر ژنراتورها، الكترو موتورها، دستگاه هاي UPS، ترانسفورماتورها، خازن ها، راكتورها، انواع تابلو هاي كنترل، تابلوهاي سوئيچينگ، انباره هاي جريان مستقيم، يكسوكننده ها، سويچ ها، ترمينال ها، فيوزها و انواع كابل هاي استاندارد از پيش در Electrical Connectivity Diagrams آماده شده است. توانايي برقراري ارتباط بين نقشه دوبعدي و مدل سه بعدي از ديگر توانايي هاي Electrical Connectivity Diagrams است. با انجام بررسي بر روي هر كدام از قسمت هاي نقشه دوبعدي مي توان مشخص كرد كه نماد هر قسمت با كدام يك از قسمت هاي ديگر ارتباط دارد...

کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 223 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the workbench

Placing components

Routing Cables

Creating a zone

Defining a zone boundary

Saving Documents

User Tasks

Setting up the environment

Building graphic

Create a Component with Specified Type

Define Connectors on a Component

Defining Dynamic Connectors

Define Pins on Component

Manage Potential Connection on Terminal Board

Define Component Group

Define Multiple Representations of a Component

Create a Cable

Setting Graphic Properties of a Cable

Store in Catalog

Designing Electrical Diagrams

Place Components

Repositioning components in a network

Rotating a component

Flipping a component in free space

Flipping a Connected Component

Changing the Scale of a Component

Routing a cable

Modifying a Cable Route

Lock or Unlock a Route

Connecting/Disconnecting objects

Connect objects

Disconnect objects

Managing Publications

Link 2D to 3D

Delete/Unbuild a Component

Measure Distance Between Objects

Move Design Elements

Align Objects

Defining Frame Information

Managing zones

Creating a zone

Creating a zone boundary

Modifying a zone boundary

Updating a zone boundary

Querying a zone

Modifying the properties of a zone

Renaming a zone

Deleting a zone

Managing electrical continuity on switch

Swapping graphic

Using a Knowledge Rule

Managing on and off sheet connectors

Place On and Off Sheet Connector

Link and Unlink On and Off Sheet Connectors

Query Connector for Linked Object

Annotating and printing

Printing a sheet

Create an Annotation with an Attribute Link

Editing Annotation on a Placed Component

Editing electrical properties

Edit or Display Properties of an Object

Filter the Properties of an Object

Renaming Objects

Storing objects in a catalog

Search for Objects in a Diagram

Managing Wire Extremities

Viewing Related Objects

Working with Design Checks

Using ENOVIA

Creating a Product

Importing a Product

Saving a Document in ENOVIA

Saving a Work Package

Workbench Description

Menu Bar

Build Create Toolbar

Terminal Board Toolbar

Design Create Toolbar

Design Modify Toolbar

Cable Create Toolbar

On/Off Sheet Connector Toolbar

Zone Management Toolbar

Schematic Device Storage Toolbar

Catalog Browser Toolbar

Customizing

Customizing Settings

Diagrams

Display

Design Criteria

General

Project Resource Management

PRM for ELD

Understanding Project Resource Management

Checking a PRM File for Errors

Creating Custom Reports

Defining the Report Format

Generating a Report

Generating a Report from a Macro

Creating a Toolbar Shortcut for a Macro

Creating Text Templates

Creating a Text Template

Creating a Text Template Catalog

Placing a Text Template

Adding Template to Reference Component

Setting up the Design Check options

Feature Dictionary: Creating Object Classes and Attributes

Working With ENOVIA

Setup for Enovia

Resources That Must be Placed in ENOVIA

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی مدارهای سیستم های توزیع برق و فرمان در محیط Electrical Connectivity Diagrams نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات