کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)

             
کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 10 آذر 1394 ، 16:31

 

 

 

 

 

 

کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط Sketcher نرم افزار کتیا 2015 می باشد. این کتاب مشتمل بر 78 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Contents

Introduction

Topics covered in this Book

Getting Started with CATIA V5-6R2015

Introduction to CATIA V5-6R2015

File Types in CATIA V5

Starting CATIA V5-6R2015

User Interface

Standard Toolbars

Start Menu

Menu bar

Toolbar

Status bar

Specification Tree

Dialogs

Background

Shortcut Keys

Questions

Sketcher Workbench

Sketching in the Sketcher Workbench

Draw Commands

The Profile command

Polygon

Elongated Hole

Cylindrical Elongated Hole

Keyhole Profile

Line

Infinite Line

Bi-Tangent Line

Bisecting Line

Line Normal to Curve

Axis

Ellipse

Points by Clicking

Point by Using Coordinates

Equidistant Points

Intersection Point

Projection Point

Align Points

Spline

Connect

The Constraint command

Over-constrained Sketch

Auto Constraint

Edit Multi-Constraint

Contact Constraint

Constraints Defined in Dialog

The Fix Together command

Display Geometrical Constraints

Sketch Solving Status

Sketch Analysis

Construction/Standard Element

The Corner command

The Chamfer command

The Quick Trim command

The Break command

The Close Arc command

The Complement command

The Trim command

The Mirror command

The Symmetry command

The Translate command

The Rotate command

The Scale command

The Offset Curve command

Examples

Example 1

Example 2

Questions

Exercises

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

 

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)

کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)

کتاب آموزش و تمرین کتیا 2015 (CATIA V5-6R2015 Basics - PartI - Tutorial Books)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات