کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی (Digital Design)

             
کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی (Digital Design)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 3 آذر 1394 ، 19:08

 

 

 

 

 

 

کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی موریس مانو (Digital Design)، کتابی مفید و کاربردی از آموزش طراحی دیجیتال و مدارهای منطقی است، که مشتمل بر 539 صفحه، در 13 فصل، به زبان فارسی، همراه با مثال های طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی و همچنین مسائل متفرقه در پایان هر فصل که بر محتوا و ارزش مطالب کتاب افزوده شده است. این کتاب توسط دکتر سپیدنام از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد ترجمه شده و  به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: سیستم های دودویی

فصل 2: جبر بول و گیت های منطقی

فصل 3: حداقل سازی در سطح گیت

فصل 4: منطق ترکیبی

فصل 5: مدارهای منطقی ترتیبی همزمان

فصل 6: ثبات و شمارنده ها

فصل 7: حافظه و منطق برنامه پذیر

فصل 8: سطح انتقال ثباتی

فصل 9: مدارهای ترتیبی غیر همزمان

فصل 10: مدارهای مجتمع دیجیتال

فصل 11: تمرینات آزمایشگاهی

فصل 12: سمبل های گرافیکی استاندارد

فصل 13: پاسخ به مسائل انتخابی

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی (Digital Design)

کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی (Digital Design)

کتاب طراحی دیجیتال و مدار منطقی (Digital Design)


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات