کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با نرم افزار MATLAB

             
کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 28 آبان 1394 ، 21:07

 

 

 

 

 

کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با استفاده از نرم افزار MATLAB، این کتاب یکی از بهترین مجموعه کتاب های آموزشی نرم افزار متلب بوده که با داشتن تمرین های کاربردی حل شده در انتهای هر فصل آن را از سایر کتاب ها متمایز می نماید. این کتاب مشتمل بر 14 فصل، 544 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه صفحه بندی زیبا و تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction to MATLAB

Chapter 2: Vectors and Matrices

Chapter 3: Introduction to MATLAB Programming

Chapter 4: Selection Statements

Chapter 5: Loop Statements and Vectorizing Code

Chapter 6: MATLAB Programs

Chapter 7: String Manipulation

Chapter 8: Data Structures: Cell Arrays and Structures

Chapter 9: Advanced File Input and Output

Chapter 10: Advanced Functions

Chapter 11: Advanced Plotting Techniques

Chapter 12: Basic Statistics, Sets, Sorting, and Indexing

Chapter 13: Sights and Sounds

Chapter 14: Advanced Mathematics

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با نرم افزار MATLAB

کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با نرم افزار MATLAB

کتاب معرفی علمی برنامه نویسی و حل مسئله با نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات