کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB

             
کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 27 آبان 1394 ، 20:07

 

 

 

 

 

کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB، این کتاب از مجموعه کتاب های کاربردی و مفید نرم افزار متلب بوده که مبحث شبکه عصبی و ابزارهای پرکاربرد آن را در نرم افزار متلب تشریح می نماید. این کتاب مشتمل بر 13 فصل، 744 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، با فرمت PDF، توسط شرکت سازنده نرم افزار متلب (Math works) به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Neuron Model and Network Architectures

Chapter 3: Perceptrons

Chapter 4: Adaptive Linear Filters

Chapter 5: Back propagation

Chapter 6: Radial Basis Networks

Chapter 7: Self Organizing Networks

Chapter 8: Learning Vector Quantization

Chapter 9: Recurrent Networks

Chapter 10: Applications

Chapter 11: Advanced Topics

Chapter 12: Network Object Reference

Chapter 13: Reference

 

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش جعبه ابزار شبکه عصبی (Neural Network Toolbox) در نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات