کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB

             
کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 27 آبان 1394 ، 20:06

 

 

 

 

کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB، این کتاب از مجموعه کتاب های کاربردی و مفید نرم افزار متلب می باشد که مشتمل بر 13 فصل، 293 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، با فرمت PDF، توسط استیفن چاپمن به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Engineering Problem Solving

Chapter 2: Matlab Technical Computing Environment

Chapter 3: Files and File Management

Chapter 4: Trigonometry and Complex Numbers

Chapter 5: Arrays and Array Operations

Chapter 6: Mathematical Functions and Applications

Chapter 7: Data Analysis

Chapter 8: Selection Programming

Chapter 9: Vectors, Matrices and Linear Algebra

Chapter 10: Curve Fitting and Interpolation

Chapter 11: Integration and Differentiation

Chapter 12: Strings, Time, Base Conversion and Bit Operations

Chapter 13: Symbolic Processing

 

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش برنامه نویسی برای مهندسین در نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات