کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB

             
کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 20:09

 

 

 

 

 

 

کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB، این کتاب مربوط به درس محاسبات عددی می باشد و به بررسی نرم افزار متلب در زمینه محاسبات عددی می پردازد که مشتمل بر 16 فصل، 572 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، با فرمت PDF، توسط استیون کاریس به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction to MATLAB

Chapter 2: Root Approximations

Chapter 3: Sinusoids and Phasors

Chapter 4: Matrices and Determinants

Chapter 5: Differential Equations, State Variables, and State Equations

Chapter 6: Fourier, Taylor, and Maclaurin Series

Chapter 7: Finite Differences and Interpolation

Chapter 8: Linear and Parabolic Regression

Chapter 9: Solution of Differential Equations by Numerical Methods

Chapter 10: Integration by Numerical Methods

Chapter 11: Difference Equations

Chapter 12: Partial Fraction Expansion

Chapter 13: The Gamma and Beta Functions and Distributions

Chapter 14: Orthogonal Functions and Matrix Factorizations

Chapter 15: Bessel, Legendre, and Chebyshev Functions

Chapter 16: Optimization Methods

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB

کتاب آموزش محاسبات عددی (Numerical Analysis) در نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات