کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

             
کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 22 آبان 1394 ، 08:05

 

 

 

 

 

 

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز، کتابی مفید و کاربردی از مجموعه کتاب های تکمیلی سمپاد است، که مشتمل بر 260 صفحه، در 10 فصل، به زبان فارسی، همراه با نکات کاربردی و مفید به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي و مفاهيم اوليه

 • تاريخچه ي توسعه ي كامپيوترها و زبان هاي برنامهنويسي
 • لزوم فراگيري برنامه نويسي
 • زبان C و تاريخچه ي آن
 • گام هاي برنامه نويسي
 • آشنايي با انواع ويرايشگرها و مقايسه ي آنها
 • آشنايي با محيط برنامه نويسي Dev C++

فصل 2: بررسي مسأله و مشخص كردن ورودي و خروجي ها

 • مدل پايه ي كامپيوتر و مفهوم متغير
 • نمودار گردشي
 • حل مسأله ي يافتن بيشينه بين سه عدد
 • حل چند مسأله و بازنمايي الگوريتم با نمودار گردشي
 • بازنمايي متني حل مسأله

فصل 3: ورودي خروجي، متغيرها و محاسبات

 • آشنايي با توليد ورودي و خروجي و انواع متغيرها در برنامه نويسي
 • انجام محاسبات
 • خلاصه نويسي در عبارات محاسباتي
 • مربع مجموع سه رقم
 • نكات تكميلي در مورد متغيرها

فصل 4: مديريت صفحه كليد، صفحه نمايش و آشنايي با ساختارهاي تصميم و تكرار

 • نوع كاراكتري
 • مديريت صفحه كليد
 • ساختار تصميم if
 • ساختار تصميم Switch
 • ساختار تكرار While

فصل 5: برنامه نويسي گرافيكي

 • ورود به محيط گرافيكي
 • محاسبات در گرافيك: گرفتن سه رأس و آزمودن نامساوي مثلث
 • ايجاد طيف رنگ با RGB
 • ترسيم ميانه هاي مثلث
 • استفاده از موس در محيط گرافيكي
 • استفاده از اعداد تصادفي
 • ترسيم اشياء توپر

فصل 6: مباحث تكميلي ساختارهاي تكرار

 • ساختار تكرار For
 • محاسبه ي ميانگين n عدد
 • استفاده از ساختار تصميم در ساختار تكرار: يافتن بيشينه بين n عدد
 • يك مثال گرافيكي از حلقه ي for: رسم n دايره ي متحدالمركز
 • چند مثال رياضياتي
 • محاسبه ي سري ها و تخمين عدد پی
 • مثالي از كاربرد While: تجزيه ي ارقام يك عدد صحيح
 • تشخيص اول يا مركب بودن عدد
 • حلقههاي تو در تو

فصل 7: آرايه ها

 • متغيرهاي انديس دار
 • ترسيم يك n ضلعی
 • مرتب سازي حبابي
 • مرتب سازي انتخابي
 • غربال اراتستن
 • اعداد صحيح بزرگ
 • رشته ها
 • آرايه هاي دو بعدي

فصل 8: كار با فايل

 • حافظه ي موقتي و دائمي
 • انواع فايل و نحوه ي خواندن محتواي فايل هاي متني
 • خواندن از فايل و مرتب سازي داده ها و نوشتن خروجي در فايل
 • مشخص شدن انتهاي فايل
 • ذخيره كردن محل نشانگر موس

فصل 9: برنامه نويسي پيمانه اي

 • مفهوم و مزاياي تابع و برنامه نويسي پيمانه اي
 • نحوه ي تعريف تابع در زبان C
 • نوشتن تابع محاسبه ي n فاکتوریل
 • نوشتن توابع گرافيكي
 • توابع گرافيكي با پارامتر ورودي
 • يك تابع رياضي: بررسي اول بودن يك عدد
 • فراخواني با ارجاع در مقابل فراخواني با مقدار

فصل 10: برنامه نويسي پيشرفته

 • ساختمان ها
 • ساختمان ها به عنوان پارامتر ورودي تابع
 • ساختمان ها به عنوان خروجي تابع
 • اشاره گرها
 • اخذ حافظه ي پويا از سيستم عامل
 • اشاره گرها و توابع و نوشتن توابعي با تعداد پارامتر ورودي نامشخص
 • برنامه نويسي بازگشتي

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات