آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO

             
آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 18 آبان 1394 ، 22:00

 

 

 

 

هدف از آموزش شبكه هاي عصبي، يافتن اندازه وزن ها و باياس ها به نحوي است كه خطاي داده هاي آموزش را به حداقل ممكن برساند. لذا آموزش شبكه هاي عصبي را مي توان در بردارنده يك مسألة بهينه سازي دانست كه هدف از آن بهينه سازي ضرايب وزني و باياس ها جهت دستيابي به حداقل خطاي آموزش مي باشد. در روش هاي مرسوم جهت آموزش شبكه هاي عصبي از الگوريتم پس انتشار و ديگر روش هاي گرادياني استفاده مي شود. اين روش ها در مواردي كه شكل تابع غيرخطي و پيچيده باشد، ضعف و ناكارآمدي خود را نشان مي دهند. در اين مقاله، آموزش شبكة عصبي با استفاده از الگوريتم PSO انجام شده است. به كارگيري الگوريتم PSO در آموزش شبكه هاي عصبي و مقايسه صورت گرفته با الگوريتم آموزشي پس انتشار، نشان مي دهد كه در مسائل پيچيده توأم با فرآيندهاي غيرخطي، استفاده از الگوريتم جديد كارآيي بالاتري را به همراه دارد. در انتها نتايج پياده سازي الگوريتم ارائه شده بر روي دو مسأله و مقايسه آن با روش آموزشي پس انتشار آورده شده است...

مقاله آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس کاویانی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر گردآوری شده است.

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO

آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO

آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه با به کارگیری الگوریتم پرندگان PSO

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات