پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

             
پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 2 آبان 1394 ، 18:57

 

 

 

پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 27 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر هر مرحله، با فرمت pdf، در 13 مرحله به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Preliminaries

Chapter 3: Creating a part

Chapter 4: Creating a material definition

Chapter 5: Defining and assigning section properties

Chapter 6: Assembling the model

Chapter 7: Configuring the analysis

Chapter 8: Applying contact and rigid body constraints in the model

Chapter 9: Applying a boundary condition and a load to the model

Chapter 10: Meshing the model

Chapter 11: Editing keywords to define fluid cavity and initial conditions

Chapter 12: Creating and submitting an analysis job

Chapter 13: Viewing the analysis results

جهت دانلود پروژه آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات