کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

             
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 29 مهر 1394 ، 19:25

 

 

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (Advanced Engineering Mathematics)، کتابی کامل و مفید و کاربردی از آموزش سرفصل های ریاضیات مهندسی پیشرفته است، که مشتمل بر 648 صفحه، در 11 فصل، به زبان انگلیسی روان، همراه با مثال های طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی توسط پروفسور دین جی دافی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Complex Variables

Chapter 2: Fourier Series

Chapter 3: The Fourier Transform

Chapter 4: The Laplace Transform

Chapter 5: The Z Transform

Chapter 6: The Sturm Liouville Problem

Chapter 7: The Wave Equation

Chapter 8: The Heat Equation

Chapter 9: Laplaces Equation

Chapter 10: Vector Analysis

Chapter 11: Linear Algebra


جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات