دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 29 مهر 1394 ، 19:24

 

 

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، کتابی کامل و مفید و کاربردی از آموزش سرفصل های ریاضیات مهندسی است، که مشتمل بر 283 صفحه، در 4 فصل، به زبان فارسی، همراه با مثال های طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی و همچنین تمرینات متفرقه در پایان هر فصل که بر محتوا و ارزش مطالب کتاب افزوده شده است. این کتاب توسط دکتر عبداله شیدفر از اساتید بزرگ دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه

 • سری های فوریه
 • سری فوریه دوگانه
 • انتگرال فوریه
 • صورت مختلط سری و انتگرال فوریه
 • تبدیلات فوریه
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • تمرینات متفرقه

فصل 2: معادلات با مشتقات جزئی

 • مقدمه
 • تمرینات
 • مسائل با مقادیر اولیه و کرانه ای
 • حل دالامبر معادله موج
 • تمرینات
 • مسئله گرما
 • تمرینات
 • مسئله انتقال حرارت برای یک میله با طول نامتناهی
 • تمرینات
 • حل مسئله موج در فضای دوبعدی
 • تمرینات
 • حل معادلات لاپلاس و پواسون
 • حل مسئله لاپلاس برای یک کره
 • حل مسئله ارتعاش یک ناحیه مستدیر
 • حل مسائل معادلات با مشتقات جزئی به کمک تبدیلات فوریه و تبدیلات لاپلاس
 • مسائل حل شده
 • تمرینات متفرقه

فصل 3: توابع مختلط

 • اعداد مختلط
 • تمرینات
 • نواحی در صفحه مختلط
 • توابع مختلط
 • توابع همساز
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • برخی توابع مقدماتی، نگاشت های همدیس
 • مسائل حل شده
 • تمرینات

فصل 4: انتگرال گیری از توابع مختلط

 • انتگرال گیری روی خط در صفحه مختلط
 • برخی دیگر از خواص انتگرال روی خط مختلط
 • سری های توانی، سری های تیلور و توران
 • محاسبه مقادیر مانده ها
 • محاسبه انتگرال های حقیقی به کمک انتگرال گیری به روش مختلط
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • مسائل متفرقه


جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات