کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

             
کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 29 مهر 1394 ، 19:24

 

 

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، کتابی کامل و مفید و کاربردی از آموزش سرفصل های ریاضیات مهندسی است، که مشتمل بر 283 صفحه، در 4 فصل، به زبان فارسی، همراه با مثال های طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی و همچنین تمرینات متفرقه در پایان هر فصل که بر محتوا و ارزش مطالب کتاب افزوده شده است. این کتاب توسط دکتر عبداله شیدفر از اساتید بزرگ دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: سری ها، انتگرال ها و تبدیلات فوریه

 • سری های فوریه
 • سری فوریه دوگانه
 • انتگرال فوریه
 • صورت مختلط سری و انتگرال فوریه
 • تبدیلات فوریه
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • تمرینات متفرقه

فصل 2: معادلات با مشتقات جزئی

 • مقدمه
 • تمرینات
 • مسائل با مقادیر اولیه و کرانه ای
 • حل دالامبر معادله موج
 • تمرینات
 • مسئله گرما
 • تمرینات
 • مسئله انتقال حرارت برای یک میله با طول نامتناهی
 • تمرینات
 • حل مسئله موج در فضای دوبعدی
 • تمرینات
 • حل معادلات لاپلاس و پواسون
 • حل مسئله لاپلاس برای یک کره
 • حل مسئله ارتعاش یک ناحیه مستدیر
 • حل مسائل معادلات با مشتقات جزئی به کمک تبدیلات فوریه و تبدیلات لاپلاس
 • مسائل حل شده
 • تمرینات متفرقه

فصل 3: توابع مختلط

 • اعداد مختلط
 • تمرینات
 • نواحی در صفحه مختلط
 • توابع مختلط
 • توابع همساز
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • برخی توابع مقدماتی، نگاشت های همدیس
 • مسائل حل شده
 • تمرینات

فصل 4: انتگرال گیری از توابع مختلط

 • انتگرال گیری روی خط در صفحه مختلط
 • برخی دیگر از خواص انتگرال روی خط مختلط
 • سری های توانی، سری های تیلور و توران
 • محاسبه مقادیر مانده ها
 • محاسبه انتگرال های حقیقی به کمک انتگرال گیری به روش مختلط
 • مسائل حل شده
 • تمرینات
 • مسائل متفرقه


جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

کتاب ریاضیات مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات