پروژه آباکوس، تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS

             
پروژه آباکوس، تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 28 مهر 1394 ، 16:01

 

 

 

فورج فرآیندی است که در آن یک قطعه از دو طرف توسط قالبی فشرده شده و در نتیجه طول آن کم می گردد و هم شکل قالب را به خود می گیرد. فرآیند فورج به دو صورت سرد و گرم انجام می شود. در فرآیند فورج گرم، توزیع تغییر شکل موضعی با افزایش سرعت تماس ابزار بسیار یکنواخت می شود اما در فرآیند فورج سرد، با افزایش تماس ابزار از میزان یکنواختی توزیع تغییر شکل در امتداد حرکت سنبه کاسته شده اما در امتداد عمود بر آن افزوده می شود. در این پروژه فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار آباکوس تحلیل می شود. مطابق شکل یک قطعه استوانه ای را بین دو فک قرار داده و فرآیند فورج را در حالت سرد انجام می دهیم.

 

قطعه استوانه ای (Billet) دارای سطح مقطع دایروی با شعاع 100mm و ارتفاع 120mm که تحت فرآیند فورج قرار گرفته و ارتفاع آن کاهش می یابد...

پروژه تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 14 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf توسط مهندس شهسواری در 9 مرحله به ترتیب زیر گردآوری شده است:

مرحله 1: مدل سازی در مدول Part

مرحله 2: تعریف خواص در مدول Property

مرحله 3: مونتاژ مجموعه در مدول Assembly

مرحله 4: تعریف مراحل حل در مدول Step

مرحله 5: تعریف خواص برخورد در مدول Interaction

مرحله 6: اعمال شرایط مرزی و بارگذاری در مدول Load

مرحله 7: مش بندی در مدول Mesh

مرحله 8: حل مساله در مدول Job

مرحله 9: مشاهده نتایج در مدول Visulization

جهت دانلود پروژه بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه آباکوس، تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، تحلیل فرآیند فورج یک بلیت به کمک نرم افزار ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات