پروژه آباکوس، اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS

             
پروژه آباکوس، اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 20 مهر 1394 ، 18:21

فرآیند هیدروفرمینگ یکی از موثرترین روش های تولید، جهت افزایش حد کشش در شکل دادن ورق های فلزی می باشد. چرا که در فرآیند هیدروفرمینگ، شکل دهی توسط سنبه ای انجام می شود که قطعه را در جهت متقابل، با فشار کنترل شده سیال به جلو می برد. در این پروژه فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ برای سنبه های سر کروی مورد بررسی قرار گرفته است. مسیرهای مختلف فشار در نرم افزار آباکوس ABAQUS تست شده، تا محدوده فشار کاری، به صورت شبیه سازی شده به دست آید. در نهایت اثر نسبت کشش، بر روی فشار محدوده کاری بررسی می شود. همچنین جهت بررسی دقت شبیه سازی، نتایج به دست آمده با تعدادی تست تجربی مقایسه شده اند. بررسی های انجام شده، بیانگر این است که با افزایش نسبت کشش، منحنی پارگی به شدت افت می کند و مساحت ناحیه مجاز کاهش می یابد...

پروژه اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس فلاحت گردآوری شده است.


جهت دانلود پروژه آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه آباکوس، اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS

پروژه آباکوس، اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی در نرم افزار ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات