آموزش فلوئنت، جزوه آموزش شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

             
آموزش فلوئنت، جزوه آموزش شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 18 مهر 1394 ، 16:45

براي حل عددي فرم گسسته معادلات دیفرانسیلی پاره اي، تعیین شرائط مرزي و اولیه الزامی است. این موضوع در بحث ریاضی یک اصل محسوب می شود. در شبیه سازي عددي جریان سیال نیز علاوه بر مطرح بودن بحث ریاضی حل معادلات، باید نوع و فیزیک جریان نیز در مرزهاي دامنه محاسباتی به حلگر شناسانده شود. بنابراین هدف از تعریف شرائط مرزي در دینامیک سیالات عددي، مقید ساختن فرم گسسته معادلات براي حل آن در یک چهارچوب خاص و نیز تعریف ویژگی جریان در مرزهاي دامنه محاسباتی می باشد. فرم هاي متعددي از شرایط مرزي براي شبیه سازي جریان وجود دارد. بعضی از شرایط مرزي حالت خاص داشته و بعضی از آن نیز بطور گسترده اي براي آنالیز انواع جریان استفاده می شود.

استفاده از شرط مرزي مناسب تابعی از نوع رژیم جریان، اطلاعات موجود در ورودي و خروجی جریان و نیز سازگاري نوع حلگر و الگوریتم عددي استفاده شده با شرط مرزي است. در صورت انتخاب نامناسب شرط مرزي، نه تنها دقت شبیه سازي کاهش می یابد بلکه در مواقعی نیز موجب همگرائی کند و یا حتی واگرائی در روند حل می شود. یکی از مزیت هاي نرم افزار فلوئنت، جامع بودن شرائط مرزي موجود در این نرم افزار می باشد. خوشبختانه در این نرم افزار، تقریباً تمامی شرایط مرزي موجود در نظر گرفته شده است. البته در نسخه 6 نرم افزار فلوئنت قابلیت هاي جدیدي در تعریف شرائط مرزي نسبت به نسخه 5.23 این نرم افزار وجود دارد. در این جزوه آموزشی سعی شده تا انواع شرایط مرزي موجود در این نرم افزار به همراه تئوري و راه کارهاي استفاده از آنها و همچنین قابلیت هاي اضافه شده به نسخه 6 این نرم افزار، به طور کامل تشریح گردد...

جزوه آموزشی شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent مشتمل بر 60 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس جدیدی گردآوری شده است.


جهت دانلود جزوه آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش فلوئنت، جزوه آموزش شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

آموزش فلوئنت، جزوه آموزش شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

آموزش فلوئنت، جزوه آموزش شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات