آموزش فلوئنت، بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent

             
آموزش فلوئنت، بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 17 مهر 1394 ، 15:03

در این تحقیق به منظور افزایش ظرفیت یک کمپرسور سانتریفوژ صنعتی حل عددی معادلات ناویر استوکس در محدوده ورودی تا خروجی انجام گرفته است. توزیع فشار، سرعت و تنش های دیواره با استفاده از مدل اغتشاشی توربولانس محاسبه گردیده و شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار فلوئنت Fluent و بر اساس روش حجم محدود انجام شده است. با تغییر پارامترهای مختلف نظیر سرعت چرخش، طول پره ها، خم پره ها و ارتفاع پره ها منحنی مشخصه کمپرسور رسم شده است و با منحنی مشخصه کمپرسور موجود، همین شرایط طراحی مقایسه شده است. نتایج، تغییر نسبت فشار کمپرسور را با تغییر هر کدام از این پارامترها نشان می دهد. در نهایت با توجه به شرایط منحنی های مشخصه بهترین شکل پروانه برای ایجاد اختلاف فشار مناسب در دبی طراحی برگزیده شد...

مقاله بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس شاه سواری گردآوری شده است.


جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش فلوئنت، بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent

آموزش فلوئنت، بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent

آموزش فلوئنت، بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار Fluent

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات