آموزش انسیس، تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys

             
آموزش انسیس، تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 17 مهر 1394 ، 14:18


تحليل استاتيكي يك خرپاي دو بعدي با استفاده از مدل سازي عدم قطعيت هاي موجود در پارامترهاي مؤثر در تحليل سازه به صورت اعداد فازي با توابع عضويت مثلثي انجام شد. محاسبات فازي در حالت اول براي بارگذاري، ضريب كشساني و ابعاد هندسي؛ در حالت دوم براي بارگذاري و ابعاد هندسي و در مرحله سوم براي ضريب كشساني و ابعاد هندسي انجام شد. با افزايش تعداد اعداد فازي در محاسبات، جابجايي هاي بدست آمده با استفاده از اصل گسترش لطفي زاده فازي تر مي شوند. پاسخ هاي فازي، طيف مقادير ممكن را براي جابجايي المان هاي خرپا همراه با درجه عضويت آنها نشان مي دهند و اين مي تواند، راه جايگزين مناسبي براي آزمايش هاي تحليل سازه باشد. نتايج فازي هم خواني كاملي با پاسخ هاي بدست آمده از نرم افزار Ansys به روش اجزاي محدود براي تعيين تنش و جابجايي براي هر عضو سازه دارند...

مقاله تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys مشتمل بر 6 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس خاتمی گردآوری شده است.


جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش انسیس، تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي با نرم افزار Ansys


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات