جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

             
جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 11 مهر 1394 ، 22:23

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

طراحي يك ساختمان فارغ از نوع كاربري آن كه مي تواند مسكوني، خدماتي، ورزشي، فرهنگي، صنعتي و ... باشد، همواره مبتني بر پنج ركن اصلي است كه اين اركان عبارتند از: مكانيك خاك، معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات الكتريكي. هر يك از بخش هاي فوق توسط مهندسين متخصص در رشته مربوطه طراحي مي گردد كه البته هماهنگي بين مهندسين طراح در پنج رشته، امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. از اين بين مقوله طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان ها كه مهندسين مكانيك با گرايش حرارت و سيالات عهده دار انجام آن هستند به واسطه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با رفاه ساكنين ساختمان در طول مدت زمان بهره برداري، از اهميت ويژه و به سزائي برخوردار است.

بديهي است كه طراحي تاسيسات مكانيكي يك ساختمان مشتمل بر محاسبات دقيق مهندسي و تهيه نقشه هاي اجرايي براي سيستم هاي مختلف از جمله آبرساني، فاضلاب، آتش نشاني، گاز طبيعي، تهويه، سرمايش، گرمايش و ... مي باشد كه هر يك روش طراحي، كدها، استانداردها، هند بوك ها و فرمول هاي منحصر به خود را داشته و پرداختن به جزئيات آنها فراتر از مقدورات يك مقاله مي باشد. لذا در اين نوشتار مختصر و كوتاه، نويسنده سعي نموده بر اساس تجربيات خود در زمينه طراحي تاسيسات مكانيكي در پروژه هاي مختلف، برخي از مهم ترين نكات، فرمول ها، تبديل آحاد و محاسبات سرانگشتي را كه داراي بيشترين كاربرد در طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان ها مي باشند در قالب 30 نكته كاربردي گردآوري نموده و به محضر خوانندگان گرامي عرضه نمايد، باشد كه مورد استفاده همكاران محترم و به خصوص مهندسين طراح جوان قرار گيرد...

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها، جزوه ای مفید و کاربردی از آموزش  مباحث طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می باشد. این جزوه کوتاه مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به همراه فرمول ها و روابط ریاضی پرکاربرد در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها توسط مهندس سرایی گردآوری شده است.

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

جزوه نکات کاربردی و محاسبات سرانگشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات