آموزش آباکوس، نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS

             
آموزش آباکوس، نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 9 مهر 1394 ، 01:57

در این مقاله قصد داریم به بررسی مواد پیزوالکتریک، کاربردها، اثرها، خواص آن ها و همچنین نحوه ي مدل سازي آن در نرم افزار تحلیل آباکوس بپردازیم. به طور کلی توانایی تبدیل دو جانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر "خاصیت پیزو الکتریک" می نامند. همچنین تولید الکتریسیته به کمک نیروي فشار را پیزو الکتریک می گویند...

مقاله آموزش نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS، مقاله ای مفید و کاربردی، مشتمل بر 34 صفحه، در 12 بخش، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس سمیع پور به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • مقدمه
 • پیزوالکتریک چیست؟
 • تاریخچه مواد و اثر پیزوالکتریک
 • اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک
 • کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک
 • کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک
 • ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد
 • وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما
 • کاربردهاي اثر پیزوالکتریک
 • نحوه ي مدلسازي مواد پیزوالکتریک در اباکوس
 • اجزاء محدود
 • نحوه ي مدل سازي مواد پیزو الکتریک

 

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS

آموزش آباکوس، نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS

آموزش آباکوس، نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات