آموزش آباکوس، تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS)

             
آموزش آباکوس، تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 9 مهر 1394 ، 01:55

مساله مورد نظر یک صفحه ي کامپوزیتی به ضخامت 1mm، عرض و طول برابر 1m می باشد، خواص ماده ي در نظر گرفته شده براي این مساله مقادیر Ey=1.4 GPa Ex=14 GPa و Es=1.4 GPa ، ضریب پواسون v می باشد. این صفحه که از یک سمت در راستاي افقی (x) و در سمت دیگر تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته است. زوایاي الیاف در این تک لایه می بایست یک بار با ضخامت 1mm در حالت هاي 0,30,45,60,90 و بار دیگر در زاویه ثابت 45 درجه و ضخامت هاي مختلف 0.5,1,1.5mm مورد بررسی قرار گیرد...

 مقاله تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS) مشتمل بر 14 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، توسط مهندس سمیع پور گردآوری شده است.

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS)

آموزش آباکوس، تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS)

آموزش آباکوس، تحلیل صفحه کامپوزیتی تحت تنش کششی در نرم افزار آباکوس (Composite Plate Analysis in ABAQUS)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات