کتاب آموزش هندسه ترسیمی

             
کتاب آموزش هندسه ترسیمی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 7 مهر 1394 ، 18:14

هندسه یکى از شاخه هاى ریاضى و هندسۀ ترسیمى شاخه اى از آن است. به کمک مجموعهٔ قوانین آن مى توان اجسام سه بعدى را برروى صفحات دوبعدى معرفى کرد. این علم پایه اى براى شروع اساسى نقشه کشى صنعتى است و در حقیقت اصول و مبانى آن را بیان مى کند. کوشش این کتاب در آماده سازى و گسترش ذهن و تجسّم فراگیران براى نقشه کشى به گونه اى علمى تر مى باشد.

کتاب آموزش هندسه ترسیمی، کتابی مفید و کاربردی از آموزش هندسه ترسیمی در نقشه کشی صنعتی می باشد. این کتاب مشتمل بر 210 صفحه، در 16 فصل، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس محمد خواجه حسینی و ابولحسن موسوی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • فصل 1: اصول هندسۀ ترسیمى
 • فصل 2: نقطه و مختصات آن
 • فصل 3: خط و انواع آن
 • فصل 4: صفحه
 • فصل 5: تغییر صفحه
 • فصل 6: وضعیت دو خط نسبت به هم
 • فصل 7: وضعیت خط و صفحه نسبت به هم
 • فصل 8: چگونگی وضعیت دو صفحه نسبت به هم
 • فصل 9: دید و ندید
 • فصل 10: اجسام هندسى
 • فصل 11: بررسى برخورد خط، صفحه با جسم
 • فصل 12: برخورد اجسام با سطوح تخت
 • فصل 13: سطوح منحنى
 • فصل 14: برش هاى اجسام
 • فصل 15: برخورد اجسام با سطوح انحنادار
 • فصل 16: گسترش

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش هندسه ترسیمی

کتاب آموزش هندسه ترسیمی

کتاب آموزش هندسه ترسیمی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات