کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی

             
کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 6 مهر 1394 ، 19:16

اگر بخواهيم شكل داخلي قطعات را در نماي معمولي نشان دهيم، بايد از خطوط نديد استفاده كنيم. حال اگر شكل داخلي قطعه اي پيچيدگي خاصي داشته باشد، ازدياد و پيچيدگي خطوط نديد را در نما نيز شامل مي شود. اين امر موجب دشواري تجسم قطعه مي شود.

براي سهولت در نشان دادن داخل قطعه، بهترين راه آن است كه به صورت مستقيم شكل داخلي آن را در معرض ديد قرار داد.

کتاب حاضر، نحوه ترسیم برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نحوه ترسیم برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی می باشد. این کتاب مشتمل بر 244 صفحه، در 2 بخش، در 12 فصل، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس احمدرضا دوراندیش به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • فصل 1: توانايي ترسيم برش ساده
 • فصل 2: توانايي ترسيم برش شكسته
 • فصل 3: توانايي ترسيم نيم برش
 • فصل 4: توانايي ترسيم برش مايل
 • فصل 5: توانايي ترسيم برش موضعي
 • فصل 6: توانايي ترسيم برش گردشي
 • فصل 7: توانايي ترسيم برش پياپي
 • فصل 8: توانايي ترسيم برش تركیبي
 • فصل 9: توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
 • فصل 10: توانايي ترسيم تصوير مجسم ديمتريك
 • فصل 11: توانايي ترسيم تصوير مجسم كاوالير
 • فصل 12: توانايي ترسيم تصوير مجسم كابينت

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی

کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی

کتاب آموزش برش و تصویر مجسم در نقشه کشی صنعتی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات