کتاب آموزش برخورد و گسترش در نقشه کشی صنعتی

             
کتاب آموزش برخورد و گسترش در نقشه کشی صنعتی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 3 مهر 1394 ، 22:21

کتاب آموزش نقشه کشی - برخورد و گسترش، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نحوه ترسیم برخورد و بدست آوردن گسترش ورق و احجام می باشد. این کتاب مشتمل بر 282 صفحه، در 9 فصل، به زبان فارسی، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس محمد خواجه حسینی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • فصل 1: توانایی تعیین انواع خط و صفحه
  • فصل 2: توانايي انجام تغيير صفحه
  • فصل 3: توانايي ترسيم برخورد خط با صفحه و جسم
  • فصل 4: توانايي ترسيم برخورد صفحه با صفحه
  • فصل 5: توانايي ترسيم برخورد صفحه و جسم
  • فصل 6: توانايي ترسيم برخورد حجم با حجم
  • فصل 7: توانايي ترسيم برخورد احجام
  • فصل 8: توانايي گسترش احجام ساده
  • فصل 9: توانايي گسترش احجام تركيبي

در فصل اول، که در حقیقت مباحث مربوط به هندسه ی ترسیمی است، به انواع خط، صفحه و تغییر صفحه پرداخته شده است. در فصل دوم، از برخورد خط با صفحه و جسم و چگونگی دید و ندید کردن صحبت می شود. فصل سوم به چگونگی تعیین برخورد صفحه با صفحه به روش های مختلف اختصاص دارد. فصل چهارم به برخورد صفحه با احجام و چگونگی تعیین اندازه ی واقعی توجه دارد. فصل پنجم به برخورد احجام دارای سطوح تخت با هم و نیز با احجام با سطوح خمیده می پردازد. در فصل ششم برخورد احجام با سطوح انحنادار بررسی شده است و سرانجام فصل های هفتم و هشتم و نهم در ارتباط با گسترش هستند. به طور کلی باید نقشه ها روی کاغذ استاندارد رسم شوند، روی هر برگه فقط یک نقشه، تکمیل جدول و رعایت کلیه ی اصول و قواعد استاندارد نقشه کشی الزامی است. استاندارد مورد استفاده ISO است.

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش نقشه کشی - برخورد و گسترش

کتاب آموزش نقشه کشی - برخورد و گسترش

کتاب آموزش نقشه کشی - برخورد و گسترش

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 4 مهر 1394 ، 05:24
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات