دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 2 مهر 1394 ، 06:42

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نحوه مجهول یابی و ترسیم آن در نقشه های صنعتی می باشد. این کتاب مشتمل بر 207 صفحه، در 3 بخش و در 14 فصل، به زبان فارسی، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس محسن محمدی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: ترسيم تصاوير

 • فصل 1: توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده
 • فصل 2: توانايي ترسيم تصوير گوشه، لبه و سطح در حالت هاي مختلف
 • فصل 3: توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و نيمرخ (جانبي) روي صفحات ترسيم
 • فصل 4: توانايي ترسيم تصوير در ناحيه هاي تصويرگيري
 • فصل 5: توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و جانبي احجام هندسي
 • فصل 6: توانايي ترسيم تصاوير احجام داراي قسمت هاي استوانه اي
 • فصل 7: توانايي ترسيم تصاوير از احجام استوانه اي
 • فصل 8: توانايي ترسيم سه تصوير از سطوح شيب دار در حالات مختلف
 • فصل 9: توانايي ترسيم نيم نما براي اجسام متقارن

بخش 2: اندازه گذاري

 • فصل 10: توانايي اندازه گذاري

بخش 3: ترسيم نماي مجهول

 • فصل 11: توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
 • فصل 12: توانايي ترسيم تصاوير لازم از يك جسم
 • فصل 13: توانايي ساختن مدل از روي تصاوير قطعه
 • فصل 14: توانايي ترسيم تصوير سوم به كمك دو تصوير آن

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات