کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

             
کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 2 مهر 1394 ، 06:42

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نحوه مجهول یابی و ترسیم آن در نقشه های صنعتی می باشد. این کتاب مشتمل بر 207 صفحه، در 3 بخش و در 14 فصل، به زبان فارسی، به همراه تصاویر رنگی توسط مهندس محسن محمدی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: ترسيم تصاوير

 • فصل 1: توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده
 • فصل 2: توانايي ترسيم تصوير گوشه، لبه و سطح در حالت هاي مختلف
 • فصل 3: توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و نيمرخ (جانبي) روي صفحات ترسيم
 • فصل 4: توانايي ترسيم تصوير در ناحيه هاي تصويرگيري
 • فصل 5: توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و جانبي احجام هندسي
 • فصل 6: توانايي ترسيم تصاوير احجام داراي قسمت هاي استوانه اي
 • فصل 7: توانايي ترسيم تصاوير از احجام استوانه اي
 • فصل 8: توانايي ترسيم سه تصوير از سطوح شيب دار در حالات مختلف
 • فصل 9: توانايي ترسيم نيم نما براي اجسام متقارن

بخش 2: اندازه گذاري

 • فصل 10: توانايي اندازه گذاري

بخش 3: ترسيم نماي مجهول

 • فصل 11: توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
 • فصل 12: توانايي ترسيم تصاوير لازم از يك جسم
 • فصل 13: توانايي ساختن مدل از روي تصاوير قطعه
 • فصل 14: توانايي ترسيم تصوير سوم به كمك دو تصوير آن

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

کتاب آموزش ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات