آموزش کتیا، جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIAش

             
آموزش کتیا، جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIAش
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 11 شهریور 1394 ، 18:02

جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIA یک جزوه جامع و بی نظیر، مشتمل بر 160 صفحه، در 8 فصل، تایپ شده، به زبان فارسی روان و مفهومی و به همراه تصاویر رنگی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل اول: طراحی مهندسی و نرم افزارهای آن

در فصل اول از این مجموعه آموزشی، کلیات طراحی مهندسی و نرم افزارهای طراحی مهندسی مکانیک به کاربر طی مراحل زیر آموزش داده می شود:

گام اول: نگاهی به طراحی تا تولید امروزی

گام دوم: فازهای طراحی تا تولید در PLM

گام سوم: انهدام محصول

گام چهارم: واقعیت مجازی

گام پنجم: مهندسی مجازی

گام ششم: مهندسی مجازی در نیروگاه های آینده

گام هفتم: چالش های پیش روی مهندسی مجازی

گام هشتم: کدام نرم افزار طراحی مهندسی، بهترین می باشد؟

فصل دوم: گسترش و برخورد سطوح و احجام در نرم افزار CATIA

در فصل دوم از این مجموعه آموزشی، گسترش و برخورد سطوح و احجام و همچنین ترسیم نقشه گسترش یافته سطح قطعه به کاربر طی مراحل زیر آموزش داده می شود:

گام اول: گسترش در محیط Generative Shape Design

گام دوم: گسترش سطوح نامتعارف

گام سوم: انتقال المان های نقطه و منحنی بر روی سطح گسترش یافته

گام چهارم: گسترش کانال چند ضلعی به دایره

گام پنجم: گسترش زانوی چند پارچه

گام ششم: گسترش مخروط ناقص عمود

گام هفتم: گسترش مخروط ناقص مایل

گام هشتم: گسترش کره به روش برگ بیدی

فصل سوم: طراحی و مدل سازی فن تهویه هوا در نرم افزار CATIA

در فصل سوم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و مدل سازی فن تهویه هوا در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Part Design

* Generative Shape Design

فصل چهارم: طراحی و مدل سازی گوشی تلفن در نرم افزار CATIA

در فصل چهارم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و مدل سازی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Generative Shape Design

فصل پنجم: طراحی و مدل سازی فنر استوانه ای ساده در نرم افزار CATIA

در فصل پنجم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و مدل سازی فنر استوانه ای ساده در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Wireframe & Surface Design

فصل ششم: طراحی و مدل سازی ظرف محتوی مایع ظرفشویی در نرم افزار CATIA

در فصل ششم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و مدل سازی ظرف محتوی مایع ظرفشویی در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Wireframe & Surface Design

* Generative Shape Design

فصل هفتم: طراحی و مدل سازی پارامتریک چرخدنده ساده در نرم افزار CATIA

در فصل هفتم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و مدل سازی پارامتریک (فرمول نویسی) چرخدنده ساده در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Wireframe & Surface Design

* Part Design

* Formula

فصل هشتم: طراحی و آنالیز چرخدنده مارپیچ در نرم افزار CATIA

در فصل هشتم از این مجموعه آموزشی، نحوه طراحی و آنالیز چرخدنده مارپیچ در نرم افزار کتیا به کاربر طی چند مراحله در محیط های زیر آموزش داده می شود:

* Sketcher

* Formula

* Generative Shape Design

* Part Design

* Generative Structural Analysis

پیوست: اصطلاحات کاربردی و منابع

 

جزوه با فرمت PDF بوده و به راحتی بر روی گوشی های اندروید و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIAش

آموزش کتیا، جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIAش

آموزش کتیا، جزوه آموزش محیط های پیشرفته (طراحی و مدلسازی، سطح سازی، آنالیز و شبیه سازی) نرم افزار کتیا CATIAش

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات