آموزش آباکوس، شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS)

             
آموزش آباکوس، شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 4 شهریور 1394 ، 15:40

در این جزوه فرآیند کشش عمیق ورق به صورت شبه استاتیک در یک مرحله توضیح داده شده است. مدل این مسئله شامل یک ورق که عمل تغییر شکل در آن صورت می گیرد، یک پانچ و یک قالب  (که به عنوان سطح صلب در نظر گرفته می شود) می باشد. از آنجایی که مدل این فرآیند به صورت تقارن محوری می باشد، می توان از المان پوسته ای (Shell Element) به صورت متقارن استفاده کرد. در صورتی که از مدل متقارن صفحه ای استفاده شود، نمی توان اثر چین خوردگی ها در مواقعی که تنش فشاری در جهت جانبی اهمیت دارد را بررسی کنیم...

جزوه شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS) مشتمل بر 25 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده است.

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS)

آموزش آباکوس، شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS)

آموزش آباکوس، شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار آباکوس (Deep Drawing Simulation of Sheet With ABAQUS)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات