آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم

             
آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 2 شهریور 1394 ، 23:08

در قسمت دوم مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9  نکته آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA و 4 جزوه آموزشی مفید و بی نظیر نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر بطور کامل آشنا می شوید:

نکته 1: چگونه می توان دمونتاژ را در فایل نقشه ایجاد نمود؟

نکته 2: ایجاد نمای مدل با رنگ هایش در نقشه

نکته 3: بازگرداندن رنگ مدل به حالت اول

نکته 4: نحوه بازکردن فایل مونتاژی در CATIA که اخطار می دهد.

نکته 5: اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معناست؟

نکته 6: نحوه بازیابی Toolbars ها در نرم افزار CATIA

نکته 7: نحوه انتخاب لبه های نامرئی مدل در CATIA

نکته 8: نحوه جابجایی عدد اندازه در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا Drafting

نکته 9: نحوه تنظیم استاندارهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting)

جزوه 1: جزوه آموزش مهندسی معکوس (Reverse Engineering) با نرم افزار کتیا CATIA

جزوه 2: جزوه آموزش گسترش و برخورد احجام در محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا CATIA

جزوه 3: جزوه آموزش محیط زیر ساخت Sketch در نرم افزار کتیا CATIA

جزوه 4: جزوه آموزش کلیات در مهندسی و نرم افزارهای آن

 

نکته 1: چگونه می توان دمونتاژ را در فایل نقشه ایجاد نمود؟

چگونه می توان مونتاژ (Assemble) و دی مونتاژ (disassemble) را بدون استفاده از دستور Explode در یک فایل نقشه (Drafting) ایجاد نمود؟

 

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان مونتاژ (Assemble) و دی مونتاژ (disassemble) را بدون استفاده از دستور Explode در یک فایل نقشه (Drafting) ایجاد نمود؟ کاربران نرم افزار CATIA پس از ایجاد مجموعه های مونتاژی، جهت معرفی محصول خود به دیگران و به نمایش گذاشتن جزئیات بایستی یک نمای انفجاری (نقشه انفجاری) در محیط نقشه کشی صنعتی (Drafting) تهیه نمایند. در محیط مونتاژ (Assembly Design) نرم افزار CATIA دستور Explode نمای انفجاری از مجموعه مونتاژی ایجاد می نماید. در واقع با روشی که در نکته یک بیان می شود، می توان فرمان پر درد سر Explode در نرم افزار CATIA، که نمای دمونتاژ (disassemble) را اصلا باب میل نقشه کش حرفه ای ایجاد نمی نماید را دور زد. با مطالعه دقیق نکته یک  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 2: ایجاد نمای مدل با رنگ هایش در نقشه

چگونه می توان نمای مدل را با رنگ های آن در نقشه در نرم افزار CATIA وارد نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، آیا در محیط نقشه کشی صنعتی (Drafting) قابلیتی وجود دارد که بتوان نمای ایزومتریک قطعه و یا مجموعه مونتاژی را با رنگ هایی که در محیط طراحی و یا مونتاژ برای آن تعریف شده، در نقشه وارد نمود؟ با مطالعه دقیق نکته دو  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 3: بازگرداندن رنگ مدل به حالت اول

چگونه می توان رنگ مدل را سریعا به حالت اول بازگرداند؟

 

 سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، گاهی مواقع لازم است تا سطوح مدل را به رنگ های مختلفی تغییر دهیم تا در محیط مونتاژ قابل تفکیک باشد و یا به هر دلیل دیگر، چگونه می توان رنگ مدل را سریعا به حالت اول بازگرداند؟ با مطالعه دقیق نکته سه  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 4: نحوه بازکردن فایل مونتاژی در CATIA که اخطار می دهد.

پس از تغییر نام یک Part، آن قطعه در فایل Product (فایل مونتاژی) خود باز نمی شود. چگونه باید آن را احضار کرد؟

 

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، یک مجموعه مونتاژی را در نرم افزار CATIA مدل سازی نموده اند، سپس بنا به علتی نام یکی از قطعات یا همان پارت ها (Part) را در درخت مشخصات و یا در پوشه پارت ها تغییر داده اند. دوباره که قصد داشتند فایل مونتاژ را باز کنند، متاسفانه فایل تغییر نام داده شده، باز نشده و نرم افزار اخطار می دهد. با مطالعه دقیق نکته چهار  از این قسمت می توان این خطا را برطرف نمود.

 

نکته 5: اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معناست؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معنا می باشد؟ با مطالعه دقیق نکته پنج  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 6: نحوه بازیابی Toolbars ها در نرم افزار CATIA

برخی مواقع نوار ابزارها (Toolbars) در محیط کاری مورد نظر پیدا نمی نماییم. چگونه آن ها را بازیابی نماییم؟

 

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، برخی مواقع نوار ابزارها (Toolbars) در محیط کاری مورد نظر پیدا نمی نماییم. چگونه آن ها را بازیابی نماییم؟ با مطالعه دقیق نکته شش  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 7: نحوه انتخاب لبه های نامرئی مدل در CATIA

چگونه می توان لبه های نامرئی مدل را انتخاب نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، گاهی مواقع لازم است تا سطوح مدل را به رنگ های مختلفی تغییر دهیم تا در محیط مونتاژ قابل تفکیک باشد و یا به هر دلیل دیگر، چگونه می توان لبه های نامرئی مدل را خیلی سریع انتخاب نمود؟ با مطالعه دقیق نکته هفت  از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 8: نحوه جابجایی عدد اندازه در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا Drafting

چگونه می توان عدد اندازه را در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) آزادانه جابجا نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان عدد اندازه را در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) آزادانه جابجا نمود؟ با مطالعه دقیق نکته هشت از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

نکته 9: نحوه تنظیم استاندارهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting)

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان استانداردهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) را یکبار برای همیشه تنظیم نمود؟ با مطالعه دقیق نکته نه از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

 

 جزوه 1: جزوه آموزش مهندسی معکوس (Reverse Engineering) با نرم افزار کتیا CATIA

همان طور که اطلاع دارید یکی از قابلیت های مهم نرم افزار کتیا طراحی بر روی فایل ابر نقاط (Cloud of Points) جهت مهندسی معکوس قطعات می باشد. ابر نقاط در واقع فایلی حاوی مختصات سه بعدی تعداد زیادی نقطه در فضا است که توسط تصویر برداری دستگاه های مخصوصی به نام اسکنر سه بعدی از روی سطح قطعه مورد نظر تهیه می گردد. به این فرایند در اصطلاح دیجیتایز کردن گفته می شود. پس از انجام تصویر برداری از روی سطح قطعه و تهیه فایل ابر نقاط، باید سطح مدل و یا همان قطعه مورد نظر را بر روی این نقاط ایجاد نماییم که به این کار مهندسی معکوس بر روی فایل ابر نقاط گفته می شود. در نرم افزار کتیا برای انجام این کار از محیط های کاری Digitized Shape Editor و Quick Surface Reconstruction استفاده می گردد. در جزوه آموزشی که پیش رو دارید نحوه انجام این کار در محیط های کاری گفته شده به صورت کاملاً کاربردی و عملی توضیح داده شده است.

جزوه مهندسی معکوس (Reverse Engineering) با نرم افزار CATIA مشتمل بر 3 فصل، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

* فصل اول: مهندسی معکوس (25 صفحه)

* فصل دوم: پردازش ابر نقاط (53 صفحه)

* فصل سوم: ساخت سطوح روی ابر نقاط (23 صفحه)

جزوه با فرمت PDF بوده و به راحتی بر روی گوشی های اندروید و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

 

جزوه 2: جزوه آموزش گسترش و برخورد احجام در محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا CATIA

یکی از مهم ترین مباحثی که در صنعت وجود دارد، مبحث ایجاد قطعات ورقکاری است که معمولاً با تهیه گسترده اولیه و تغیر شکل آن به روش هاي مختلف (رولکاري، خم کاري، پرس و ...) امکان پذیر است. در این بین ایجاد گسترده اولیه به طور دقیق از روش هاي دستی امکان پذیر نیست و یا دست کم دشوار می نماید. چرا که این روش ها بر مبناي هندسه ترسیمی بوده و رسم دقیق نیاز به نقطه یابی بسیار دارد و از آنجا که انسان امروزي عادت کرده است کارهاي تکراري و نیازمند به دقت خود را به موجود شریفی به نام رایانه بسپارد، این مقوله نیز از این قاعده مستثنی نمانده است.

جزوه آموزش گسترش و برخورد احجام در محیط Generative Shape Design نرم افزار کتیا CATIA با فرمت PDF و مشتمل بر 44 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی موضوعات مربوطه بوده و به راحتی بر روی گوشی های اندروید و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

 

جزوه 3: جزوه آموزش محیط زیر ساخت Sketch در نرم افزار کتیا CATIA

هدف اصلی در محیط Sketch این است که کاربران بتوانند پروفیل هاي دو بعدي را که مبناي ایجاد مدل هاي سطوح و جامد می باشند را ایجاد کنند. در این جزوه آموزشی اهداف نام برده در زیر آموزش داده می شود:

* بطور کامل با آیکن ها و نوار ابزار هاي این محیط آشنا شود.

* از محیط Sketcher براي ایجاد ترسیمه هاي دو بعدي استفاده کند.

* با مفهوم قید گذاري آشنا شده و ترسیمه هاي مقید ایجاد کند

* با کاربرد ترسیمه پارامتریک آشنا شود.

جزوه آموزش محیط زیر ساخت Sketch در نرم افزار کتیا CATIA یک جزوه آموزشی کامل و بی نظیر از محیط ترسیمات دوبعدی Sketcher کتیا است که با فرمت PDF و مشتمل بر 44 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی موضوعات مربوطه بوده و به راحتی بر روی گوشی های اندروید و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

 

جزوه 4: جزوه آموزش کلیات در مهندسی و نرم افزارهای آن

جزوه آموزش کلیات در مهندسی و نرم افزارهای آن یک جزوه آموزشی مفید و درخور توجه از نرم افزار کتیا است که با فرمت PDF و مشتمل بر 29 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی موضوعات مربوطه بوده و به راحتی بر روی گوشی های اندروید و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

 

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم

آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم

آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات