آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Auxiliary Operations

             
آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Auxiliary Operations
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 2 شهریور 1394 ، 12:47

CATIA - NC Machine Tool Builder - MBG

در MBG مي توان يك ماشين ابزار را با تمام خصوصيات آن شبيه سازي كرد تا با استفاده از اين مدل مجازي برنامه ساخت قطعه مورد نظر تعريف شود. در واقع طراح كارگاه كوچك يا كارخانه بزرگي را با تمامي ماشين ابزارهاي آن به صورت مجازي شبيه سازي مي كند. براي شبيه سازي از ماشين ابزارهاي مدل شده در همين محيط كاري، Assembly Design یا DELMIA استفاده می شود. همانطور که در KIN (محيط كاري طراحي مكانيسم) به مجموعه مونتاژي عنصر حركت افزوده مي شود در MBG به ماشين ابزار مونتاژ شده حركت داده مي شود و درجات آزادي ابزار و ميز مطابق واقعيت تعريف مي شود سپس خصوصياتي مانند نقطه قرارگيري قطعه كار و محل سوار شدن ابزار، محدوديت هاي حركتي براي هر كدام از اتصالات ماشين ابزار، موقعيت مبدا ء، نقطه تعويض ابزار، محورهاي مختصات و محدوده سرعت و شتاب تعريف مي شود.

(مدل ماشین ابزار وارد شده از DELMIA به NC Machine Tool Builder)

مطلب بالا جهت اطلاع بیشتر شما کاربران کتیا در مورد محیط های ماشینکاری کتیا و قابلیت های گسترده این نرم افزار پیشرفته گنجانده شده است. حال در ادامه مطلب که در زیر آمده است قسمت دوم طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA را مطرح می نماید:

در محیط Lathe Machining از مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Auxiliary Operations بسیار استفاده می گردد:

* مجموعه فرامین نوار ابزار Turning Tool Change: این مجموعه فرامین جهت تعریف و تعویض ابزار تراش استفاده می گردند و شامل فرامین زیر می باشد:

* دستور External Insert Holder

* دستور Internal Insert Holder

* دستور Groove Insert Holder

* دستور Frontal Groove Insert Holder

* دستور Internal Groove Insert Holder

* دستور External Thread Insert Holder

* دستور Internal Thread Insert Holder

* مجموعه فرامین نوار ابزار Milling Tool Change: این مجموعه فرامین جهت تعریف و تعویض ابزارهای سوراخکاری و ابزارهایی که بر روی سوراخ ها عملیاتی را انجام می دهند، استفاده می گردند و شامل فرامین زیر می باشد:

* دستور Drill

* دستور Tap

* دستور Thread Mill

* دستور Countersink

* دستور Reamer

* دستور Spot Drill

* دستور Center Drill

* دستور Multi Diameter Drill

* دستور Boring and Chamfering

* دستور Two Sides Chamfering

* دستور Boring Bar

* دستور Counterbore Mill

* دستور End Mill

* دستور Face Mill

* دستور Conical Mill

* دستور T Slotter

* فرمان Machine Axis Change: از این فرمان می توان مبدا یا دستگاه مختصات ماشینکاری را برای هر برنامه تعریف نمود. در حقیقت این نقطه، نقطه شروع ماشینکاری می باشد و برنامه نسبت به این نقطه تعریف می گردد. (در تصویر بالا آیکون این فرمان نشان داده شده است)

در قسمت دوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Auxiliary Operations در محیط  Lathe Machining به ترتیب زیر بطور کامل آشنا شده و با جزئیات این دستور در قالب سه مثال عملی در سه فیلم آموزشی که تهیه شده است مسلط می شوید. (قسمت هایی از فیلم در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین توجه داشته باشید که کیفیت فیلم عالی است و به اشتباه از تصاویر زیر برداشت غلط نشود!)

1- مجموعه فرامین نوار ابزار Turning Tool Change (زمان آموزش: 10 دقیقه و 2 ثانیه)

2- مجموعه فرامین نوار ابزار Milling Tool Change (زمان آموزش: 6 دقیقه)

3- فرمان Machine Axis Change (زمان آموزش: 4 دقیقه و 20 ثانیه)

(Turning Tool Change)

 

(Milling Tool Change)

 

(Machine Axis Change)

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Auxiliary Operations

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Auxiliary Operations

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش Lathe Machining در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Auxiliary Operations

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات