آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز Prismatic Machining در نرم افزار CATIA - قسمت چهارم - دستورات Facing و Profile Contouring

             
آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز Prismatic Machining در نرم افزار CATIA - قسمت چهارم - دستورات Facing و Profile Contouring
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 30 مرداد 1394 ، 01:17

نكته مهم در شبيه سازي، بررسي مسير ابزار مي باشد و مقصود كنترل ابزار در حين حركت از نقطه اي به نقطه ديگر براي بررسي احتمال برخورد با قطعه مي باشد. برخوردهاي ناگهاني در سرعت هاي بالا باعث آسيب ديدن قطعه، دستگاه و ابزار مي شود. تعيين نوع و مشخصات ماشين ابزار (ماشين سه محوره، ماشين سه محوره با ميز چرخان، ماشين پنج محوره، ماشين تراش افقي، ماشين تراش عمودي) و انواع تنظيمات براي ماشين و ابزار (تعيين نقاط مرجع، قطعه كار، بلوك خام، فيكسچر، تعيين صفحه حد مرز قلم دستگاه، نقطه تعويض ابزار، مختصات مركز ميز ماشين، مشخصات ابعادي ابزار، سرعت براده برداي دستگاه، سرعت پيشروي ابزار، سرعت نزديك شدن و دور شدن ابزار به قطعه كار، سرعت دوراني اسپيندل (سرعت خطي يا دوراني)، نحوه تماس قلم با قطعه كار، موقعيت مكاني قلم ابزار قبل و بعد از انجام عمليات، تعريف نقطه شروع و پايان حركت بر روي قطعه كار، ميزان براده برداري در هر بار حركت قلم (در هر پاس)، مسير براده برداي و نحوه براده برداري، ميزان تلرانس لقي قلم در حين حركت، ميزان تلرانس مربوط به ضخامت فيكسچر، فاصله بين قلم در دوبار براده برداي متوالي، تعداد دفعات براده برداري، زاويه ديواره هايي كه تراشيده مي شوند، نحوه عمليات ماشينكاري نهايي (Finishing)، راستاي ابزار، مسير حركت ابزار قبل و بعد از براده برداري، مسير نزديك شدن به (Approach) و مسير دور شدن از قطعه كار (Retract) از ويژگي هاي Prismatic Machining است.

 (تعریف مسیر برای کف تراشی قطعه در Prismatic Machining)

اگر كاربر در درك مفهوم پارامترهاي بالا دچار مشكل شود با كليك بر دكمه اي كه در كنار پارامتر قرار گرفته است متوجه مي شود كه پارامتر مذكور چه قسمتي از عمليات را تعريف مي كند.

در محیط Prismatic Machining از دستور Facing جهت براده برداری از کف قطعه یا سطح قطعات و یا به عبارتی کف تراشی استفاده می شود. همچنین جهت براده برداری از سطوح منحنی شکل از دستور Profile Contouring استفاده می شود.

در قسمت چهارم این مجموعه آموزشی شما با دستورات پرکاربرد Facing و Profile Contouring موجود در نوار ابزار Machining Operation در محیط  Prismatic Machining بطور کامل آشنا شده و با جزئیات این دستور در قالب یک مثال عملی در دو فیلم آموزشی که تهیه شده است مسلط می شوید. (قسمت هایی از فیلم در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین توجه داشته باشید که کیفیت فیلم عالی است و به اشتباه از تصاویر زیر برداشت غلط نشود!)

(تعریف مسیر برای کف تراشی قطعه در Prismatic Machining)

و در تصویر زیر، تعریف مسیر برای براده برداری در مسیر منحنی بر روی وجوه غیر مسطح قطعه نشان داده شده است.

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز Prismatic Machining در نرم افزار CATIA - قسمت چهارم - دستورات Facing و Profile Contouring

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز Prismatic Machining در نرم افزار CATIA - قسمت چهارم - دستورات Facing و Profile Contouring

آموزش کتیا، طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز Prismatic Machining در نرم افزار CATIA - قسمت چهارم - دستورات Facing و Profile Contouring

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات