مجموعه کتب و جزوات آموزشی نرم افزار Fluent & Gambit

             
مجموعه کتب و جزوات آموزشی نرم افزار Fluent & Gambit
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 22 مرداد 1394 ، 20:53

نرم‌افزار فلوئنت (Fluent)‏، یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد.

این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌ یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی‌ یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌ بعدی) می‌باشد. نرم‌افزار فلوئنت اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد.

مجموعه کتب و جزوات آموزشی نرم افزار Fluent & Gambit، یک مجموعه آموزشی کامل، مفید و کاربردی از نرم افزار فلوئنت و گمبیت است که مشتمل بر 2 کتاب مرجع و استاندارد به زبان انگلیسی و 2 جزوه به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه فرمول ها و روابط ریاضی، با فرمت PDF به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 

1- کتاب جامع (1) آموزش نرم افزار Fluent & Gambit:

یک کتاب آموزشی کامل، مفید و کاربردی از نرم افزار فلوئنت و گمبیت است که مشتمل بر 13 فصل، 352 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Tutorial 1: Flow in a Lid-Driven Cavity

Tutorial 2: Flow in an Intake Manifold

Tutorial 3: Flow and Heat Transfer over a Flat Plate

Tutorial 4: Simulation of Flow Development in a Pipe

Tutorial 5: Modeling Compressible Flow over an Airfoil

Tutorial 6: Flow Past a Circular Cylinder

Tutorial 7: Inviscid and Compressible Flow through a Converging-Diverging Nozzle

Tutorial 8: Non-Newtonian Transitional Flow in an Eccentric Annulu

Tutorial 9: Modeling Turbulent Flow in a Mixing Tank

Tutorial 10: Simulation of Wave Generation in a Tank

Tutorial 11: Use of User-Defined Scalars and User-Define Memories for Modeling Ohmic Heating

Tutorial 12: Cold Flow Simulation Inside an SI Engine

Tutorial 13: CVD Synthesis of Carbon Nanotubes

 

2- کتاب جامع (2) آموزش نرم افزار Fluent & Gambit:

یک کتاب آموزشی کامل، مفید، کاربردی و بی نظیر از نرم افزار فلوئنت و گمبیت است که مشتمل بر 31 فصل، 2501 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Tutorial 1: Starting and Executing FLUENT

Tutorial 2: Graphical User Interface - GUI

Tutorial 3: Text User Interface - TUI

Tutorial 4: Reading and Writing Files

Tutorial 5: Unit Systems

Tutorial 6: Reading and Manipulating Grids

Tutorial 7: Boundary Conditions

Tutorial 8: Physical Properties

Tutorial 9: Modeling Basic Fluid Flow

Tutorial 10: Modeling Flows with Rotating Reference Frames

Tutorial 11: Modeling Flows Using Sliding and Deforming Meshes

Tutorial 12: Modeling Turbulence

Tutorial 13: Modeling Heat Transfer

Tutorial 14: Modeling Species Transport and Finite-Rate Chemistry

Tutorial 15: Modeling Non-Premixed Combustion

Tutorial 16: Modeling Premixed Combustion

Tutorial 17: Modeling Partially Premixed Combustion

Tutorial 18: Modeling a Composition PDF Transport Problem

Tutorial 19: Modeling Engine Ignition

Tutorial 20: Modeling Pollutant Formation

Tutorial 21: Predicting Aerodynamically Generated Noise

Tutorial 22: Modeling Discrete Phase

Tutorial 23: Modeling Multiphase Flows

Tutorial 24: Modeling Solidication and Melting

Tutorial 25: Using the Solver

Tutorial 26: Adapting the Grid

Tutorial 27: Creating Surfaces for Displaying and Reporting Data

Tutorial 28: Displaying Graphics

Tutorial 29: Reporting Alphanumeric Data

Tutorial 30: Field Function Denitions

Tutorial 31: Parallel Processing

 

3- جزوه (1) آموزش نرم افزار Fluent & Gambit:

جزوه (1) مدل سازی آشفتگی در فلوئنت (Modeling Turbulent Flows with Fluent) را آموزش می دهد. این جزوه مشتمل بر  11 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF می باشد.

 

4- جزوه (2) آموزش نرم افزار Fluent & Gambit:

جزوه (2) مدل سازی جریان تراکم پذیر خارجی (Modeling External Compressible Flow) را آموزش می دهد. این جزوه مشتمل بر  31 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF می باشد.

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب آموزش نرم افزار Fluent & Gambit

کتاب آموزش نرم افزار Fluent & Gambit

کتاب آموزش نرم افزار Fluent & Gambit

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 23 مرداد 1394 ، 20:56
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات