پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک

             
پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 13 مرداد 1394 ، 23:34

هدف از خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک این است که پلاستیک داغ وارد محفظه قالب شده و با یک سرعت تحت کنترل سرد و منجمد شود. این امر کمک می کند که مواد تزریق شده به داخل محفظه قالب به شکل محفظه درآمده و به همان شکل مورد نظر ما درآید.

اگر در قالب از سیستم خنک کاری استفاده نشود مذاب پلاستیک وارد یک قالب داغ می شود و زمان انجماد بیشتری نیاز هست تا قطعه تزریقی منجمد شده و بتوان آن را از قالب پران نمود و نیز به این نکته هم باید توجه نمود که اگر مذاب پلاستیک وارد یک قالب خیلی سرد شود مذاب قبل از پر شدن کامل محفظه قالب منجمد می شود و باعث می شود که سیکل تزریق به طور کامل انجام نگرفته و قطعه مورد نظر ناقص قالب گیری شود. بنابراین برای بدست آوردن یک سیکل تزریق مناسب در قالب تزریق، بین دو وضعیت ذکر شده باید یک حالت بهینه ایجاد کرد تا به یک انجماد تحت کنترل و جهت دار برسیم...


پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک مشتمل بر سه (3) فصل، 61 اسلاید، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، توسط مهندس رستمی از دانشکده فنی شهید محمد منتظری مشهد، با فرمت Powerpoint جهت دانلود قرار داده شده تا به راحتی کاربر بتواند آن را به میل خود در صورت نیاز ویرایش نماید و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

فصل اول: هدف از خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک

فصل دوم: محاسبات مربوط به خنک کاری

فصل سوم: طراحی مدار خنک کاری

جهت دانلود پروژه بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک

پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک

پروژه سیستم های خنک کاری در قالب های تزریق پلاستیک

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات