مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران - بخش اول

             
مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران - بخش اول
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 11 مرداد 1394 ، 21:02

مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران، یک مجموعه کامل و مفید از مقالات هیدرولیک است که مشتمل بر 50 مقاله به ثبت رسیده، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، نمودارها، روابط ریاضی و... با فرمت PDF، مفید برای مطالعه دانشجویان و همچنین منبع کمکی جهت پایان نامه ها که به ترتیب زیر گردآوری شده است:

مقاله 1: بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای

مقاله 2: بررسی پتانسیل کاویتاسیون با در نظر گرفتن فشارهای دینامیکی در پرتاپ کننده جامی شکل

مقاله 3: بررسی تاثیر پارامترهای جریان بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی

مقاله 4: بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب تخلیه سرریزهای نیم دایره ای در پلان

مقاله 5: بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریان های غلیظ

مقاله 6: بررسی تاثیر شیبدار کردن وجه بالادست سر ریزهای لبه پهن مستطیلی در ضریب تخلیه و مشخصات جریان

مقاله 7: بررسی آزمایشگاهی ضریب ارتجاعی به عنوان عاملی موثر در مدلسازی لاگرانژی مسیر حرکت ذرات رسوب پس از برخورد به بستر

مقاله 8: بررسی تجربی ساختار جریان چگال سه بعدی

مقاله 9: بررسی تغییرات ارتفاع مخزن سد بر میزان تولید انرژی و راندمان واحدهای نیروگاه (مطالعه موردی سد کرخه)

مقاله 10: بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پای سرریز سد بالا رود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

مقاله 11: بررسی توزیع فشار هیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشار بر روی سر رسز سد بالا رود

مقاله 12: بررسی خلاء زایی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد بالا رود با استفاده از مدل فیزیکی

مقاله 13: بررسی روش های آزمایشگاهی آشفتگی جریان در کانال های روباز و مقایسه آن ها با روابط تئوری

مقاله 14: روش ساماندهی رودخانه در نواحی پیچانی با هدف آبگیری و مطالعه موردی آبگیرهای ثقلی در حوضه کندوز، افغانستان

مقاله 15: اثر زمان بر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد

مقاله 16: بررسی عددی برای تعیین محدوده اعتبار مدل های دوبعدی برای شبیه سازی جریان از کانال فرعی به کانال اصلی

مقاله 17: بررسی فرآیند انتقال در حوزه آبشکنهای کنار رودخانه

مقاله 18: بررسی سرعت در جریان های حاوی مواد معلق و رسوب

مقاله 19: بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام

مقاله 20: بررسی نقش افزایش ارتفاع سد گلستان در مبارزه و مهار سیلاب های شرق استان گلستان

مقاله 21: بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله 22: بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری نواری با استفاده از ترکیب مدل های توازن حجمی و اینرسی صفر

مقاله 23: بررسی و برآورد تغییرات بستر مصب رودخانه بهمن شیر با استفاده از مدل ریاضی

مقاله 24: پهنه بندی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از بسته نرم افزاری RiverCAD (مطالعه موردی رودخانه پلاسجان در استان اصفهان)

مقاله 25: به کارگیری و مقایسه دو روش واسنجی دستی و خودکار در شبیه سازی هیدرولیک جریان آب زیر زمینی با استفاده از کد کامپیوتری ModFlow و  PMWIN

جهت سهولت در دانلود مقالات به دو بخش تفکیک شده است.

جهتدانلود مقالات بر لینک زیر کلیک نمایید:

مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران - بخش اول

مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران - بخش اول

مجموعه مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران - بخش اول

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات