مقاله با عنوان: پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی

             
مقاله با عنوان: پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 2 مرداد 1394 ، 10:03
کیفیت سطح قطعات بریده شده در فرآیند پولک زنی تاثیر پذیر از دو عامل ابزار (لقی و هندسه) و خواص ماده (ضخامت ورق، خواص مکانیکی، ساختار میکروسکوپی و غیره) است. بنابراین برای یک ماده مشخص لقی و هندسه ابزار مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند. هدف از این مقاله گسترش روشی برای بدست آوردن لقی بهینه سنبه - ماتریس برای یک ورق با ماده مشخص بوسیله مدل سازی فرآیند پولک زنی است. یک مدل تخریبی (Damage Model) از نوع پیوسته جهت شکست مواد نرم برای توضیح چگونگی آغاز ترک و گسترش آن در ورق مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه مقایسه ای بین نتایج عددی و آزمایشگاهی سازگاری خوبی را نشان می دهد.

مقاله مورد نظر مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و موضوع بندی مقاله به ترتیب زیر می باشد:

* چکیده

* مقدمه

* لقی بهینه

* مدل سازی اجزاء محدود فرآیند برش

* الگوریتم لقی بهینه

* نتایج

* نتیجه گیری

* مراجع

* تصاویر

* دیاگرام ها

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی

مقاله با عنوان: پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی

مقاله با عنوان: پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات