آموزش صوتی تصویری محیط Generative Sheet Metal Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Sheet Metal

             
آموزش صوتی تصویری محیط Generative Sheet Metal Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Sheet Metal
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 20 تیر 1394 ، 14:46
 

 

 

 

 

 روش خمکاری (Bending) يكي از پركاربردترين روش هاي ساخت قطعات مي باشد. اغلب بر روي اين قطعات فرم هاي استانداردي با منظورهاي متفاوت ايجاد شده است . مثال ساده اين نوع قطعات كيس دستگاه رايانه است. اين بار كه آن را براي تعويض سخت افزار باز مي كنيد با دقت بيشتري ساختار قاب آن را بررسي كنيد. براي مدل كردن اين نوع قطعات بايد از امكانات SMD (Sheet Metal Design) بهره جست. با توجه به اينكه فرآيند ساخت اين نوع قطعات با قطعاتي كه در PDG  (Part Design ساخته مي شوند متفاوت است محيط كاري جداگانه اي براي آن در نظر گرفته شده است. آنچه كه وجود SMD را مهم مي سازد تمايل طراح به مشاهده طرح گسترده قطعه در هنگام مدل كردن آنها مي باشد. يك قطعه و ابعاد 50 در 50 ميلي متر و شعاع خم 3 ميلي متر را در نظر بگيريد. شما به عنوان سازنده بايد ماده لازم براي ساخت اين قطعه ر ا از يك تسمه فولادي استاندارد از محل مناسب برش دهيد و از محل مناسب خم كنيد.
اگر به هندبوك هاي مهندسي مكانيك مراجعه كنيد روابطي با ضرايب مشخص در آن ها آمده است تا توسط آن ها طول گسترده ورق محاسبه شود. شايد اين محاسبات براي قطعه ساده اين مثال امكان پذير باشد ولي در مورد قطعه اي پيچيده به سختي ممكن است و شايد هم امكان ناپذير باشد.
در طراحي قطعه هر دو نماي گسترده و قطعه اصلي در كنار هم قابل مشاهده است تا از ايجاد طرح هاي غير منطقي جلوگيري شود. به عنوان مثال ممكن است هم پوشاني (Overlap) دو قسمت از ورق در بررسي گسترده يك قطعه خمكاري شده مشخص شود. مطمئناً نمي توان تكه اي از ورق را براي ساخت چنين قطعه اي از آن جدا كرد. SMD سرويسي ارائه مي دهد كه مي تواند اين هم پوشاني و برخوردها را در مدل اصلي و گسترده شناسايي كند. زماني كه از اين نوع قطعات و گسترده آنها نقشه تهيه مي شود محل هاي خم (Bend Axis) بر روی شكل گسترده ورق در نقشه به صورت خودكار مشخص مي شود. حتي با تهيه خروجي با قالب DXF می توان نقشه گسترده ورق را در نرم افزارهاي نقشه كشي دو بعدي مانند AutoCAD باز کرد.

در SMD مي توان انواع فرم ها را بر روي ورق ايجاد كرد. نكته جالب اين است كه براي ايجاد اين فرم ها هيچ محدوديتي وجود ندارد زيرا مي توان با ساخت فرم هاي دلخواه و انتقال آن به اين محيط كاري فرم مورد نظر را با ايجاد يك مجموعه سنبه و ماتريس بر روي ورق منتقل كرد؛ يا با استفاده از ابزار ايجاد شده توسط كاربر، فرم ها و برش هايي را به طور هم زمان بر روي ورق ايجاد كرد.


در دو انتهاي محل خم شدن ورق در جايي كه دو خم به هم مي رسند شكاف هايي براي جلوگيري از چروكيدگي يا پاره شدن ورق در محل خم شدن ورق ايجاد مي شود (Relief). در SMD انواع شكاف هاي از پيش تعريف شده به دو سوي يك خم افزوده مي شود.

این مسئله اهمیت فراگیری این بخش را تا حدودی بیان می نماید.

 در قسمت اول این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Sheet Metal در محیط Generative Sheet Metal Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

1. دستور Sheet Metal Parameters: (زمان آموزش: 4 دقیقه و 19 ثانیه)

2. دستور Walls Recognition: (زمان آموزش: 5 دقیقه و 13 ثانیه)

3. دستور Wall: (زمان آموزش: 4 دقیقه و 4 ثانیه)

4. دستور Wall on Edge: (زمان آموزش: 3 دقیقه و 26 ثانیه)

5. دستور Extrusion: (زمان آموزش: 4 دقیقه و 39 ثانیه)

6. دستور Swept Walls: (زمان آموزش: 12 دقیقه و 59 ثانیه)

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Generative Sheet Metal Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Sheet Metal

آموزش صوتی تصویری محیط Generative Sheet Metal Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Sheet Metal

آموزش صوتی تصویری محیط Generative Sheet Metal Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Sheet Metal

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 20 تیر 1394 ، 22:50
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات