آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم- نوار ابزار Scene و ...

             
آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم- نوار ابزار Scene و ...
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 18 تیر 1394 ، 01:25

در قسمت سوم این مجموعه آموزشی شما با دستورات موجود در نوار ابزارهای Scene و Views و Annotation و Assembly Features و Move در محیط Assembly Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

1. دستور Creat Scene: (زمان آموزش: 6 دقیقه و 58 ثانیه)

2. مجموعه دستورات Views: (زمان آموزش: 2 دقیقه و 42 ثانیه)

3. مجموعه فرامین نوار ابزار Annotation: (زمان آموزش: 5 دقیقه و 37 ثانیه)

4. مجموعه فرامین نوار ابزار Assembly Features: (زمان آموزش: 10 دقیقه و 47 ثانیه)

5. دستور Symmetry: (زمان آموزش: 3 دقیقه و 30 ثانیه)

6. دستور Apply Material: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 33 ثانیه)

7. مجموعه فرامین نوار ابزار Move: (زمان آموزش: 9 دقیقه و 3 ثانیه)

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم- نوار ابزار Scene و ...

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم- نوار ابزار Scene و ...

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم- نوار ابزار Scene و ...

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات