آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

             
آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 18 تیر 1394 ، 01:24

با فراگیری مجموعه فرامین قسمت اول، دوم و سوم این مجموعه آموزشی از نرم افزار کتیا و با کمی تمرین بیشتر کاربر قادر به چگونگی مونتاژ قطعات مدل سازی شده در پارت های (Part) مختلف در محیط Assembly Design خواهد شد و می تواند تبحر کافی پیدا نماید. لازم به ذکر است که به راحتی و با دقت بسیار بالا و با سرعت زیاد می توان قطعات را در این محیط مونتاژ کرد و هرگونه اشکال در طراحی و ابعاد اجسام که در مونتاژ آشکار می شود را رفع عیب نمود. این مسئله اهمیت فراگیری این بخش را تا حدودی بیان می نماید.

 در قسمت دوم این مجموعه آموزشی شما با سایر دستورات موجود در نوار ابزارهای Product Structure Tools و Constraint در محیط Assembly Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

نوار ابزار Constraint:

1.دستور Flexible/Rigid Sub Assembly: (زمان آموزش: 4 دقیقه و 19 ثانیه)

2. دستور Reuse Pattern: (زمان آموزش: 5 دقیقه و 12 ثانیه)

نوار ابزار Product Structure Tools:

3. دستور Replace Component: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 46 ثانیه)

4. دستور Graph Tree Reordering: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 8 ثانیه)

5. دستور Generate Numbering: (زمان آموزش: 2 دقیقه و 16 ثانیه)

6. دستور Selective Load: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 40 ثانیه)

7. دستور Manage Representations: (زمان آموزش: 4 دقیقه و 54 ثانیه)

8. دستور Multi Instantiation: (زمان آموزش: 3 دقیقه و 18 ثانیه)

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات