آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

             
آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 17 تیر 1394 ، 16:55

با فراگیری مجموعه فرامین این بخش از نرم افزار کتیا و با کمی تمرین بیشتر کاربر قادر به چگونگی مونتاژ قطعات مدل سازی شده در پارت های (Part) مختلف در محیط Assembly Design خواهد شد و می تواند تبحر کافی پیدا نماید. لازم به ذکر است که به راحتی و با دقت بسیار بالا و با سرعت زیاد می توان قطعات را در این محیط مونتاژ کرد و هرگونه اشکال در طراحی و ابعاد اجسام که در مونتاژ آشکار می شود را رفع عیب نمود. این مسئله اهمیت فراگیری این بخش را تا حدودی بیان می نماید.

 در قسمت اول این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزارهای Product Structure Tools و Constraint در محیط Assembly Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

* Start & Initial Seeting in Assembly Design: تنظیمات اولیه در محیط مونتاژ (زمان آموزش: 11 دقیقه و 34 ثانیه)

نوار ابزار Product Structure Tools:

این مجموعه فرامین جهت ایجاد یک جزء، پروداکت و یا پارت جدید در فایل مونتاژ به کار می رود. (زمان آموزش: 3 دقیقه و 9 ثانیه)

نوار ابزار Constraints:

این مجموعه فرامین جهت ایجاد انواع قیود بین قطعات در فایل مونتاژ به کار می رود و این فرامین عبارتند از:

1. دستورات Coincidence - Update All: (زمان آموزش: 7 دقیقه و 25 ثانیه)

2. دستور Contact Constraint: (زمان آموزش: 3 دقیقه و 21 ثانیه)

3. دستور Offset Constraint: (زمان آموزش: 2 دقیقه و 39 ثانیه)

4. دستور Angle Constraint: (زمان آموزش: 6 دقیقه و 10 ثانیه)

5. دستور Fix Together: (زمان آموزش: 2 دقیقه و 17 ثانیه)

6. دستور Fix Component: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 46 ثانیه)

7. دستور Quick Constraint: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 47 ثانیه)

8. دستور Change Constraint: (زمان آموزش: 1 دقیقه و 32 ثانیه)

جهت دانلود فایل آموزشب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

آموزش صوتی تصویری محیط Assembly Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Constraint و Product Structure Tools

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات