آموزش صوتی تصویری محیط Drafting در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزارDrawing, Generation, Dimensioning

             
آموزش صوتی تصویری محیط Drafting در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزارDrawing, Generation, Dimensioning
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 16 تیر 1394 ، 23:03

با فراگیری کامل دروس این بخش می توانید یک نقشه اجرایی کامل در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) ایجاد نمایید.

در قسمت دوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزارهای Drawing و Dimensioning و Generation در محیط Drafting به ترتیب زیر آشنا می شوید:

نوار ابزار Drawing:

این مجموعه فرامین جهت ایجاد Sheet ها و صفحات خالی استفاده می شود. (زمان آموزش: 4 دقیقه و 13 ثانیه)

* دستور New Sheet و New Detail Sheet: جهت ایجاد صفحات خالی

* دستور New View: جهت ایجاد نماهای جدید

* دستور Instantiate 2D Component: جهت ایجاد لینک بین نماها

نوار ابزار Dimensioning:

این مجموعه فرامین قابلیت اندازه گذاری و ایجاد تلرانس بر روی نقشه ایجاد شده را فراهم می نماید. این مجموعه فرامین عبارتند از:

1. مجموعه فرامین Dimensions:

جهت اندازه گذاری نماها استفاده می شود و این مجموعه فرامین عبارتند از: (زمان آموزش: 12 دقیقه و 5 ثانیه)

** فرمان Dimensions: جهت اندازه گذاری کلی

** فرمان Cumulated Dimensions: جهت اندازه گذاری ترتیبی در یک راستا

** فرمان Stacked Dimensions: جهت اندازه گذاری یک سری المان با در نظر گرفتن یک المان مرجع

** فرمان Length/Distance Dimensions: جهت اندازه گذاری طول یا فاصله

** فرمان Angle Dimensions: جهت اندازه گذاری زاویه بین دو خط

** فرمان Redius Dimensions: جهت اندازه گذاری شعاعی

** فرمان Diameter Dimensions: جهت اندازه گذاری قطری

** فرمان Chamfer Dimensions: جهت اندازه گذاری پخ ها

** فرمان Thread Dimensions: جهت اندازه گذاری رزوه

** فرمان Coordinate Dimensions: جهت ایجاد مختصات یک نقطه در صفحه

** فرمان Hole Dimension Table: جهت ایجاد اندازه سوراخ ها در جدول

** فرمان Coordinate Dimensions Table: جهت ایجاد مختصات نقاط انتخاب شده در یک جدول

2. مجموعه فرامین Technological Features Dimensions

3. مجموعه فرامین Dimensions Edition:

جهت اصلاح اندازه های ایجاد شده استفاده می شود و این مجموعه فرامین عبارتند از: (زمان آموزش: 3 دقیقه و 26 ثانیه)

** فرمان Re-route Dimension: جهت تعویض المان های حاوی اندازه

** فرمان Creat Intrruptions: جهت ایجاد شکستگی در خطوط اندازه ها

** فرمان Remove Interruption: جهت حذف شکستگی ایجاد شده در خطوط اندازه

4. مجموعه فرامین Tolerancing:

جهت ایجاد تلرانس در نقشه ایجاد شه به کار می رود و این مجموعه فرامین عبارتند از: (زمان آموزش: 2 دقیقه و 9 ثانیه)

** فرمان Datum Features: جهت انتخاب مقطع مبنای جسم

** فرمان Geometrical Tolerance: جهت ایجاد تلرانس های هندسی ساخت

نوار ابزار Generation:

جهت ایجاد اندازه گذاری بر روی نقشه ها و یا جهت شماره گذاری قطعات مرکب و یا ایجاد جداول معرفی به صورت خودکار یا نیمه خودکار استفاده می شود و این مجموعه فرامین عبارتند از: (زمان آموزش: 9 دقیقه و 6 ثانیه)

** فرمان Generate Dimensions: جهت ایجا اندازه

** فرمان Generate Dimensions Step by Step: جهت ایجا اندازه به صورت قدم به قدم

** فرمان Balloon Generation: جهت ایجاد شماره

** فرمان Bill of Material: جهت ایجاد لیست مواد

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Drafting در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزارDrawing, Generation, Dimensioning

آموزش صوتی تصویری محیط Drafting در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزارDrawing, Generation, Dimensioning

آموزش صوتی تصویری محیط Drafting در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزارDrawing, Generation, Dimensioning

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات