آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

             
آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 15 تیر 1394 ، 22:14

در قسمت دوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Surfaces در محیط Wireframe & Surface Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

1. دستور Extrude: جهت ایجاد یک سطح با استفاده از یک منحنی راهنما (زمان آموزش: 2 دقیقه و 54 ثانیه)

2. دستور Revolve: جهت ایجاد یک سطح با دوران یک پروفیل حول یک محور (زمان آموزش: 1 دقیقه و 56 ثانیه)

3. دستور Sphere: جهت ایجاد یک سطح کروی (زمان آموزش: 2 دقیقه و 38 ثانیه)

4. دستور Cylinder: جهت ایجاد یک سطح استوانه ای (زمان آموزش: 2 دقیقه و 8 ثانیه)

5. دستور Offset: جهت ایجاد یک سطح با آفست کردن یک سطح موجود (زمان آموزش: 2 دقیقه و 37 ثانیه)

6. دستور Sweep: جهت ایجاد یک سطح پیچیده با استفاده از یک منحنی ساده (زمان آموزش: 6 دقیقه و 9 ثانیه)

7. دستور Sweep 2: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 5 دقیقه و 28 ثانیه)

8. دستور Sweep 3: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 5 دقیقه و 57 ثانیه)

9. دستور Sweep 4: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 6 دقیقه و 4  ثانیه)

10. دستور Fill: جهت ایجاد یک سطح بین چند پروفیل مختلف (زمان آموزش: 3 دقیقه و 7 ثانیه)

11. دستور Multisections Surface: جهت ایجاد سطوح چند مقطعی با استفاده از پروفیل های مختلف (زمان آموزش: 5 دقیقه و 53 ثانیه)

12. دستور Multisections Surface: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 2 دقیقه و 6 ثانیه)

13. دستور Blend: جهت ایجاد سطوح بلند (Blend) بین دو منحنی (زمان آموزش: 6 دقیقه و 33 ثانیه)

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات