آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Wireframe

             
آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Wireframe
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 15 تیر 1394 ، 15:25

با فراگیری مجموعه فرامین این بخش از نرم افزار کتیا امکان ایجاد مدل هایی که اجزاء تشکیل دهنده آن ها نقطه، خط و سطح می باشد فراهم می گردد. همچنین به کمک دستورات مربوط به این بخش امکان ایجاد نقطه، خط، منحنی های حلزونی و مارپیچ فراهم شده و یا با امتداد یک منحنی در جهت دلخواه یا با استفاده از دو منحنی و گذراندن یک سطح از آن ها، همچنین پر کردن فضای محدود به چند منحنی یک سطح ایجاد خواهد شد. با استفاده از بعضی فرمان ها عملیاتی نظیر ترکیب، اصلاح سطوح، انتقال، چرخش، بزرگ و کوچک کردن المان ها و همچنین امکان ایجاد الگوهای تکرار به صورت ماتریسی و قطری فراهم می گردد. در نهایت با یادگیری مجموعه فرامین این بخش می توانید سطوح ساده و پیچیده را طراحی نمایید.

مجموعه فرامین اختصاصی این محیط از نرم افزار کتیا در منوی Insert وجود دارد. این مجموعه فرامین را می توان در چهار بخش عمده تقسیم بندی نمود. این چهار بخش عبارتند از:

* مجموعه فرامین Wireframe: جهت مدل سازی میله ای

* مجموعه فرامین Surfaces: جهت مدل سازی سطح

* مجموعه فرامین Operations: جهت اصلاح سطح مدل شده

* مجموعه فرامین Analysis: جهت آنالیز سطوح و خطوط

لازم به ذکر است که جهت طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی بایستی از مجموعه فرامین محیط Shape کتیا استفاده شود که در مجموعه های بعدی ارائه خواهد شد.

در قسمت اول این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Wireframe در محیط Wireframe & Surface Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

1. دستور Point: جهت ایجاد نقطه در فضا (زمان آموزش: 9 دقیقه و 11 ثانیه)

2. دستور Point and Planes Repitition: جهت ایجاد چندین نقطه و صفحه به طور همزمان استفاده می شود. (زمان آموزش: 2 دقیقه و 8 ثانیه)

3. دستور Line: جهت ترسیم خط در فضا (زمان آموزش: 12 دقیقه و 8 ثانیه)

4. دستور Axis: جهت ترسیم محور تقارن در فضا (زمان آموزش: 2 دقیقه)

5. دستور Polyline: جهت ترسیم منحنی های چند خطی (زمان آموزش: 3 دقیقه و 26 ثانیه)

6. دستور Plane: جهت ایجاد یک صفحه جدید (زمان آموزش: 10 دقیقه و 44 ثانیه)

7. دستور Projection: جهت ترسیم منحنی تلاقی از یک سطح (زمان آموزش: 2  دقیقه و 38 ثانیه)

8. دستور Intersection: جهت تعیین هندسه بین دو المان متقاطع (زمان آموزش: 3 دقیقه)

9. دستور Circle: جهت ترسیم دایره در فضا (زمان آموزش: 9 دقیقه و 37 ثانیه)

10. دستور Corner: جهت ایجاد فیلت بین المان ها در فضا (زمان آموزش: 3 دقیقه و 19 ثانیه)

11. دستور Connect Curve: جهت اتصال انتهای دو منحنی به یکدیگر (زمان آموزش: 2 دقیقه و 55 ثانیه)

12. دستور Spline: جهت ترسیم منحنی اسپیلاین در فضا (زمان آموزش: 2 دقیقه و 20 ثانیه)

13. دستور Helix: جهت ترسیم منحنی های مارپیچ در فضا (زمان آموزش: 3  دقیقه و 35 ثانیه)

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Wireframe

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Wireframe

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت اول - نوار ابزار Wireframe

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات