Bars production process

             
Bars production process
نوشته شده توسط طیب جافر میاوقی   
چهارشنبه ، 6 خرداد 1394 ، 20:37

فرآیند تولید میلگرد:
فرآیند تولید با دریافت شمش استاندارد آغاز می گردد پس از تاييد آناليز شمشهاي وارده توسط بخش كنترل كيفيت ، مجوز شارژ آنها به كوره توسط اين بخش به واحد توليد داده مي شود . شمشهاي وارده داراي ابعاد مقطعی ۱۳۰×۱۳۰ ، ۱۲۵×۱۲۵و ۱۵۰×۱۵۰ ميليمتر و طولهاي ۶ متر و ۱۲ متر ميباشند، شمش ها ابتدا توسط گیوتین هیدرولیکی برش خورده و به طولهاي ۳ متري كه متناسب با عرض كوره ميباشد ، تقسيم مي شوند.

شمشهاي ۳ متري به وسيله جرثقيل سقفي بر روي ورودي كوره قرارداده مي شوند و با فشار جك هیدرولیک به داخل كوره هدايت مي گردند. کوره داراي يك قسمت پيش گرم كن با دماي حدود ۷۰۰ درجه سانتيگراد و كوره حرارتي با دماي ۱۲۵۰ درجه سانتيگراد است . در قسمت كوره حرارتي دماي شمش به حد مطلوب نوردي رسيده و با شارژ شمشهاي جديد و تحت تاثير همان فشار جك ورودي كوره ، اين شمشهاي ملتهب و آماده نورد توسط اجکتور از كوره خارج و به وسيله روليكهايي به سمت استند ابتدايي ( رافينگ ) رانده مي شوند. در طول خط توليد تعدادي استند وجود دارد ( با توجه به سايز ميلگرد ، تعداد استندها تغيير ميكند ) كه در هر كدام دو غلطك  بر روي يكديگر قراردارند كه در جهت عكس هم چرخش مي كنند . شمش خروجي از كوره با عبور از هر استند و از بين اين غلطكها از ابعاد آنها كاسته و به طول آنها اضافه ميگردد . مقطع شمشها با خروج از هر استند و ورود به استند بعدي به هر يك از شكلهاي مربع و بيضي در مي آيند . شمشها با عبور از استندهاي مياني به طور مرتب از قطر آن كم مي شود ، به گونه ايي كه با عبور از آخرين استند اين بخش به سايز مورد نظر در برنامه توليد مي رسد . شمش به سايز مطلوب رسيده از آخرين استند مياني به استند پایانی وارد مي شود و با عبور از بين غلطكهاي آن آجدار شده و به طرف بخش بعدي هدايت مي شود . در اينجا دماي ميلگرد از ۱۲۵۰ درجه اوليه به حدود ۹۰۰ درجه سانتيگراد ميرسد.


اين قسمت از خط توليد لوله هاي چدني با قطر حدود ۵ سانتيمتر و طول حدود ۲۰ سانتيمتر   هستند كه با فواصل حدود ۱۰ سانتيمتر در امتداد يكديگر قرار دارند و ميلگرد با سرعت بين ۶ تا ۱۴ متر بر ثانيه ( بسته به سايز ميلگرد توليد شده سرعت آن متغير است ) از درون آنها به سمت بستر خنك كننده حركت ميكنند. قبل از بستر خنك كننده پينچ رول و قیچی متراژ  قراردارند كه قبل از هدايت ميلگردها به درون فك بستر خنك كننده ، آنها را به صورت اتوماتيك در طولهاي ۲۴ متر برش مي زند . ميلگردهاي ۲۴ متري ابتدا به درون فك کولینگ بد وارد مي شوند. تنظيمات كامپيوتري در اين بخش فوق العاده حائز اهميت است . زيرا سرعت قطع شدن ميلگردها ، باز شدن دهانه فك و سرعت جابجايي محلهاي قرار گيري ميلگرد بر روي بستر بايستي حتي بدن كسري از ثانيه هماهنگ باشد . لازم به ذكر است كه اين هماهنگي بين كليه قسمتهاي خط توليد وجود دارد . به منظور كنترل نرم افزاري خط توليد ، سيستمي طراحي شده كه اين سيستم در اتاق كنترل قراردارد . اين سيستم به وسيله اپراتور و از طريق مانيتورها از كوره تا بسته بندي را كنترل مي نمايد  با اين سيستم حتي دماي لحظه به لحظه درون كوره را هم كنترل مي نمايند.


با باز شدن هر بار دهانه فك ، يك یا دو ميلگرد ۲۴ متري (وابسته به سایز تولیدی) بر روي بستر قرار مي گيرد. اين بستر كه از شيارهايي كنار هم  با مقطع V تشكيل شده است حول دو محور ( مثل چرخ تانك ) حركت مي كند .قرار گيري ميلگردها بر روي اين بستر كه داراي عرض ۳۶ متر ميباشد و مدت زماني كه طول مي كشد تا ميلگردها به انتهاي بستر برسند باعث مي شود كه از دماي آنها كاسته شود . در انتهاي چرخش بستر در حول محور خود ميلگردها بر روي روليكهايي مي افتند كه آنها را به قسمت پاياني خط انتقال مي دهند . در قسمت پاياني و قبل از بسته بندي يك قيچي نصب شده است كه اپراتور آن ميلگردها را به طولهاي ۱۲ متري برش مي زند . اين ميلگردهاي ۱۲ متري به وسيله پوشرهايي تخليه و مجددا" توسط روليكهايي به دستگاه بسته بندي هدايت و پس از تسمه پيچي اتوماتيك ، با كمك جرثقيل سقفي و به وسيله اپراتور به انبار محصول منتقل ميگردند.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات