فرآیندهای تولید

             
فرآیندهای تولید
نوشته شده توسط طیب جافر میاوقی   
جمعه ، 18 ارديبهشت 1394 ، 20:44

فرآیندهای تولید:

 


 1- فرآیندهای شکل پذیری:

- خلاصه ای از اساس ریخته گری

- ریخته گری یا قالب ریزی محصولات فلزی

- ریخته گری با ماسه

- ریخته گری با گچ

- ریخته گری پوسته ای

- ریخته گری ظرفیت

- ریخته گری قالب های ویژه

- ریخته گری گریز از مرکز

- ریخته گری تزریقی تحت فشار

- سایر ریخته گری ها

- مواد پلاستیکی  و تزریق پلاستیک

 2- فرآیندهای ماشینکاری:

- تراشکاری

- صفحه تراش معمولی و دروازه ای

- خان کشی

- ماشین های اره

- ماشین های سنگ

- ماشین های صیقل (پرداخت کاری)

- ماشین های پرداخت مخصوص AJM

- ماشین های NC

- ماشین های CH

- ماشین های EDM

- ماشین های ECM

- ماشین های LBM

- ماشین های USM

- ماشین های EBM

 3- فرآیندهای شکل دهی:

- روش های آهنگری

- نورد

- متالورژی پودر

- پرس کاری

- قالب های برش

- قالب های خم کاری

- روش مخصوص فرم دادن سرد

- قالب های کشش

- روش های مخصوص کشش

 4- فرآیندهای افزودنی:

- عملیات حرارتی

- عملیات پرداخت کاری

- عملیات پرداخت کاری دقیق

- تمیزکردن سطح کار

- پوشش دهی سطوح

- روش های جوش کاری

- فرآیندهای لحیم کاری

- دیگر فرآیندهای اتصال

 

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات