تکنیک 17: قیدگذاری خودکار پروفیل ها در نرم افزار CATIA

             
تکنیک 17: قیدگذاری خودکار پروفیل ها در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 24 اسفند 1393 ، 12:11

 

در محیط ترسیمات دو بعدی کتیا (Sketcher)، به هنگام ترسیم پروفیل ها چنانچه دستورات Geometrical Constraint (قیدگذاری هندسی) و Dimensional Constraint (قیدگذاری ابعادی) از نوار ابزار Sketch Tools فعال باشند، قیدگذاری پروفیل ها (ترسیمات) به صورت خودکار انجام می شود. به عنوان مثال اگر خطی که در حال ترسیم آن هستیم با خط دیگری موازی باشد، قید موازی بودن (Parallelism) به صورت خودکار اعمال می‌گردد. اگر ترسیمه شامل پروفیل های زیادی باشد، قیدگذاری خودکار سبب شلوغی ترسیمه خواهد شد. برای جلوگیری از این مسئله می توانیم،

با کلیک بر لینک زیر می توانید فایل پاسخ خود را دریافت نمایید...


تکنیک 17: قیدگذاری خودکار پروفیل ها در نرم افزار CATIA

تکنیک 17: قیدگذاری خودکار پروفیل ها در نرم افزار CATIA

تکنیک 17: قیدگذاری خودکار پروفیل ها در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات