تکنیک 15: انتقال المان های دو بعدی به محیط سه بعدی CATIA

             
تکنیک 15: انتقال المان های دو بعدی به محیط سه بعدی CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 23 اسفند 1393 ، 12:49

 

اکثر کاربران کتیا با این پرسش مواجه اند، آیا می توان ترسیمه دو بعدی ایجاد شده در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting)، را به محیط ترسیمات سه بعدی کتیا (Part Design) انتقال داد و ایجاد حجم (Solid) نمود؟

با کلیک بر لینک زیر می توانید فایل پاسخ خود را دانلود نمایید...

تکنیک 15: انتقال المان های دو بعدی به محیط سه بعدی CATIA

تکنیک 15: انتقال المان های دو بعدی به محیط سه بعدی CATIA

تکنیک 15: انتقال المان های دو بعدی به محیط سه بعدی CATIA

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات