تکنیک 14: ایجاد نما از متن های سه بعدی در نرم افزار CATIA

             
تکنیک 14: ایجاد نما از متن های سه بعدی در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 19 اسفند 1393 ، 21:53

 

در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations از نرم افزار کتیا توضیحات و تلرانس های قطعه اعم از تلرانس های ابعادی (Dimensional Constraint)، تلرانس های هندسی (Geometrical Constraint)، ابعاد قطعه، علائم جوش و صافی سطوح بر روی مدل سه بعدی قرار می گیرد.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

تکنیک 14: ایجاد نما از متن های سه بعدی در نرم افزار CATIA

تکنیک 14: ایجاد نما از متن های سه بعدی در نرم افزار CATIA

تکنیک 14: ایجاد نما از متن های سه بعدی در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات