تکنیک 13: انواع مدل های موجود در نرم افزار CATIA

             
تکنیک 13: انواع مدل های موجود در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 19 اسفند 1393 ، 21:47

 

نرم افزار CATIA V5 توانایی ساخت پنج نوع مدل شامل مدل صلب، مدل سیمی، مدل سطح، مدل شبکه ای و مدل ترکیبی را دارد. شناخت هر یک از این محیط ها مستلزم فراگیری بخشی از این نرم افزار است بدین ترتیب که شما برای طراحی سطوح باید محیط هایی را فرا بگیرید که ابزارهای لازم برای ایجاد این نوع مدل را دارا می باشند.

کاربرد هر یک از این مدل ها و تشخیص آن که از کدام یک باید استفاده کرد به نوع  قطعه و دستگاهی که قرار است آن قطعه را تولید کند و مهندس طراح و فاکتورهای دیگری مربوط می شود که با کسب تجربه به انتخاب درست خواهید رسید...

جهت دریافت متن کامل مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:


تکنیک 13: انواع مدل های موجود در نرم افزار CATIA

تکنیک 13: انواع مدل های موجود در نرم افزار CATIA

تکنیک 13: انواع مدل های موجود در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات