سيستم توليد چابک AMS

             
سيستم توليد چابک AMS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 16 بهمن 1393 ، 10:30

 

در محيطي كه امروز در آن مشغول به كار هستيم يكي از مهم ترين فاكتورهاي بقا و پيشرفت يك شركت، چابُكي آن است. شركت ها در اين محيط، چگونه بايد عمل كنند تا بتوانند در عين اين كه خود را حفظ مي كنند از تغييرات، حداكثر منفعت را برده و هر چه بيشتر در راه پيشرفت گام بردارند. سيستم توليدي چابك (AMS) روشي جديد براي مقابله با اين چالش است.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را مطالعه نمایید...

سيستم توليد چابک AMS

سيستم توليد چابک AMS

سيستم توليد چابک AMS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات