تاثیر استفاده از فرزکاری پنج محور هم زمان در ماشین کاری سطوح پیچیده

             
تاثیر استفاده از فرزکاری پنج محور هم زمان در ماشین کاری سطوح پیچیده
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 8 بهمن 1393 ، 16:53

تاثیر استفاده از فرزکاری پنج محور هم زمان در ماشین کاری سطوح پیچیده:

 

در این مقاله تاثیر استفاده از روش فرزکاری پنج محور هم زمان در بهبود قابلیت ماشین کاری سطوح پیچیده در مقایسه با روش فرزکاری سه محور مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل سازی از نرم افزار SurfCAM و برای شبیه سازی از نرم افزار Vericuts 3 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نرم افزاری بسیار جالب توجه است. به طوریکه زمان ساخت قطعه های با سطوح پیچیده به وسیله فرزکاری پنج محور هم زمان 60 درصد زمان ساخت به وسیله فرزکاری سه محور است. این امر در کاهش هزینه ساخت و تولید قطعات تاثیر زیادی دارد.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

فرزکاری پنج محور هم زمان سطوح پیچیده

فرزکاری پنج محور هم زمان سطوح پیچیده

فرزکاری پنج محور هم زمان سطوح پیچیده

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات